Studiet kaster lys på molekylær koding av minne


Studiet kaster lys på molekylær koding av minne

En ny studie støtter ideen om at kjemisk merking av DNA - en prosess kjent som DNA-metylering - kan være hvordan minner er kodet i hjernen.

Studien viser at epigenetiske endringer som er involvert i minnesdannelse, også forekommer i ikke-neuronale celler.

Studien, av forskere fra det tyske senteret for neurodegenerative sykdommer (DZNE) i Göttingen og München, er publisert i Natur Neurovitenskap .

Det er fortsatt mye vi ikke vet om hvordan hjernen omhandler minne og læring - evnen til å trekke konklusjoner fra minner.

En allment holdt teori er at minner er kodet ved å endre sammenhenger mellom hjerneceller. Dette er ideen bak hjernens "plasticitet" - måten hjernen forandrer seg gjennom livet.

Dannelsen, styrking og svekkelse av forbindelsene i hjernen styres av endringer i genuttrykk, en prosess som skjer på molekylært nivå ved å legge til og fjerne kjemiske merker.

Denne prosessen med å endre uttrykket av gener i DNA - som å slå dem på og av - uten å endre DNAet selv kalles "epigenetikk".

De epigenetiske endringene gjøres til ryggraden i DNA - ved å legge til eller fjerne kjemiske markører eller koder på bestemte steder - dette kalles DNA-metylering.

Endringer i histoner - proteiner som pakker DNA inn i cellekjerner - kan også forekomme.

DNA-metylering bidrar til å kontrollere hjernens plastisitet

Dermed antyder epigenetisk teori om minne at hvis du hadde to hjerner med identisk DNA og eksponert dem for forskjellige opplevelser, ville deres DNA fortsatt være det samme etterpå, men de ville bære forskjellige epigenetiske markører.

Medforfatter Dr. Magali Hennion, en forsker innen datasystembiologi, sier:

Forskning på epigenetiske endringer som er relatert til minneprosesser, er fortsatt på et tidlig stadium."

For å se hva som skjer på molekylivå når langtidshukommelsen er kodet, trente forskerne mus for å gjenkjenne et bestemt testmiljø og så etter epigenetiske endringer i DNA i hjerneceller.

De fant bevis på begge typer epigenetiske endringer - DNA-metylering, eller kjemiske markører på DNA-ryggraden - og histon-endringer.

Imidlertid fant de også andre detaljer som kunne være viktige for fremtidig forskning i minne og sykdommer knyttet til minne og læring.

En oppdagelse er at histon-modifikasjon ser ut til å ha liten effekt på generene som er involvert i hjernens plastisitet.

Den andre oppdagelsen er at de epigenetiske forandringene som er involvert i minnesdannelse, forekommer ikke bare i nevroner, de primære signalceller, men også i ikke-neuronale celler - glialceller som støtter nevroner og overgår dem langt.

Forskerne planlegger å se nærmere på involvering av ikke-neuronale celler i minnet. I mellomtiden konkluderer de at studien gir bevis på at DNA-metylering bidrar til å kontrollere hjernens plastisitet og kan være en viktig molekylær prosess for langtidsminne.

De foreslår at metylering kan være et potensielt behandlingsmål for forhold som Alzheimers sykdom som svekker hukommelsen. Teamet har som mål å fokusere på dette aspektet i fremtidig forskning, som Dr. Hennion forklarer:

Vi ser på slike funksjoner, ikke bare for å få en bedre forståelse av hvordan minnet fungerer. Vi ser også etter potensielle mål for narkotika som kan motvirke minnedemping. Til slutt handler vår forskning om terapi mot Alzheimers og lignende hjernesykdommer."

I mellomtiden, Medical-Diag.com Nylig lært hvordan å spille 3D-videospill kan bidra til å øke minnet. Ny forskning fra University of California-Irvine viser at slike spill kan forbedre minneytelsen med rundt 12%, noe som tyder på at det kan være en måte å bevare minnefunksjonen på når vi blir eldre.

Evette Rose & Teal Swan - The Metaphysical Root Cause of Illnesses (Video Medisinsk Og Faglig 2023).

§ Problemer På Medisin: Medisinsk praksis