Brystkreft-tilbakefall kan forventes med ny blodprøve


Brystkreft-tilbakefall kan forventes med ny blodprøve

En test som identifiserer genetisk informasjon i blodet, tar opp følsomme mengder DNA som kan brukes til å forme beslutninger om kreftbehandling.

Forskere avslører hvordan en blodprøve forutslo kvinners risiko for brystkreft-gjentakelse nesten 8 måneder før synlige tegn viste seg.

En av utfordringene ved moderne medisin er å vite om og når en kreftpasient vil komme tilbake. En ny studie viser at måneder før svulster er synlige på sykehusskanninger, kan en blodprøve "mutasjonssporing" hente verdifulle tegn på kreftens avkastning.

Studien, utført av forskere ved Institutt for kreftforskning (ICR) og Royal Marsden NHS Foundation Trust - både i Storbritannia - er et viktig skritt mot å endre måten kreft overvåkes i klinikken og informere behandlingsbeslutninger.

Hensikten med å identifisere en retur av kreftceller er å se på sirkulerende tumor-DNA som finnes i blodet. Disse er kreftceller igjen som kan frø nye svulster selv etter behandling.

Ved å overvåke pasienter med blodprøver tatt etter operasjonen, sier studien, og deretter hver 6. måned i oppfølging, var forskerne i stand til å forutsi svært nøyaktig hvem som ville oppleve et tilbakefall.

Studien involverte 55 kvinner som hadde blitt behandlet for tidlig brystkreft.

Det ble funnet de som testet positivt for sirkulerende tumor-DNA, var 12 ganger større risiko for tilbakefall sammenlignet med de som testet negativt. I tillegg var blodprøven i stand til å oppdage kreftinnfall i gjennomsnitt 7,9 måneder før noen synlige tegn viste seg.

Forklarer hva forskerne forsøker å oppnå med blodprøven, fortalte Kat Arney, leder av informasjonssjef ved Cancer Research UK BBC Radio :

"De leter etter måter å oppdage DNA som har blitt kastet av svulstceller i blodet og sier at vi kan bruke dette DNA som en måte å overvåke om kreften kommer tilbake - hvordan det endrer seg, hvordan det utvikler seg i kroppen - og da kan vi bruke det til å overvåke kreft og hente potensielt når det er kommet tilbake uten å måtte gi skanninger eller biopsier."

"Det er fortsatt utfordringer i å implementere denne teknologien [...], men informasjonen som den gir, kan gjøre en reell forskjell for brystkreftpatienter," la Dr. Nicholas Turner, gruppeleder innen molekylær onkologi ved ICR og konsulent medisinsk onkolog ved The Royal Marsden.

Resultater kan brukes på alle brystkreft subtyper

Fordi forskerne var på jakt etter mutasjoner som var felles for ulike typer brystkreft, fant de at testen kunne brukes på alle subtyper av sykdommen.

"Denne testen kan hjelpe oss med å holde et skritt foran kreft ved å overvåke måten det endrer og plukke behandlinger som utnytter svakheten til den aktuelle svulsten," sier prof. Paul Workman, konsernsjef i ICR.

Potensialet i denne nye testen, forteller Arney BBC Radio , Er å "skille de mutasjonene som driver kreften fra alt det andre genetiske kaoset som foregår der og ser på hvordan vi kan målrette mot disse spesielle genfeilene i denne personen, og de er de samme feilaktige gener som kjører Deres tilbakefall når kreften kommer tilbake."

Medical-Diag.com Nylig rapportert om en studie publisert i Naturcellebiologi I hvilke forskere detaljert en måte å omprogrammere kreftceller tilbake til normal, åpne døren for nye behandlinger for kreft.

Behandling (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Sykdom