Dødsrisiko blant eldre menn senkes av økende fysisk aktivitet


Dødsrisiko blant eldre menn senkes av økende fysisk aktivitet

En ny studie publisert i British Journal of Sports Medicine Knytter en halv time med fysisk aktivitet, 6 dager i uken, med 40% lavere dødsrisiko blant eldre menn.

Menn som tok regelmessig moderat til kraftig trening levde i 5 år lenger i gjennomsnitt enn stillesittende menn.

Forskerne bak studiet, fra Norges Idrettshøgskole i Oslo, undersøkte data fra deltakerne som deltok i Oslo-studien. Som en del av Oslo-studien sendte ca 15 000 norske menn født mellom 1923 og 1932 seg for en helsekontroll i 1972-73.

Ved helsekontrollen ble data samlet fra deltakerne på høyde, vekt, kolesterol, blodtrykk, røykestatus og fysisk aktivitet. Deltakerne ble kategorisert etter nivå av fysisk aktivitet som følger:

  • Sedentary (ser på TV / lesing)
  • Lys (gå eller sykle, inkludert til og fra jobb i minst 4 timer i uken)
  • Moderat (formell mosjon, idrettsaktiviteter, tung hagearbeid i minst 4 timer i uken)
  • Kraftig (hard trening eller konkurransedyktig sport flere ganger i uken).

I 2000 gjentok 5.738 av de overlevende deltakerne helsekontrollen og ble overvåket i 12 år for å undersøke eventuelle foreninger mellom deltakerens fysiske aktivitetsnivå og dødsrisiko. I løpet av denne overvåkingsperioden døde 2.154 av de resterende deltakerne.

Bare 1 time trening i uka, knyttet til nedsatt dødsrisiko

Ved å analysere dataene fant studieforfatterne at mindre enn 1 time per uke med lett fysisk aktivitet ikke var forbundet med dødsrisiko fra noen årsak. Imidlertid var mer enn 1 times fysisk aktivitet per uke forbundet med en 32-56% reduksjon i risiko.

For kraftig fysisk aktivitet var mindre enn en time i uken knyttet til redusert risiko for 23-37% for dødsfall fra en hvilken som helst årsak. Menn som tok regelmessig moderat til kraftig trening levde i 5 år lenger i gjennomsnitt enn stillesittende menn.

Totalt var 30 minutters lys eller kraftig fysisk aktivitet, 6 dager i uken, knyttet til en 40% reduksjon i risikoen for død fra en hvilken som helst årsak.

Forfatterne rapporterer også at når de regnet med hvordan risikoen for dødsfall fra hjertesykdom og hjerneslag stiger med alderen, gjorde dette bare en liten forskjell i resultatene.

Forfatterne påpeker imidlertid at i denne typen observasjonsstudie er det vanskelig å være avgjørende om årsak og effekt. For eksempel kan det være bare de sunneste deltakerne fra den første bølgen av studien som deltok i den andre bølgen, så dette kan ha resultert i at den samlede risikoen senkes.

Til tross for dette sier forskerne at forskjellene i utfallet mellom fysisk aktive og stillesittende grupper var så slående - selv i en alder av 73 - at de hevder at mer innsats burde gå til å oppmuntre eldre menn til å øke fysisk aktivitet. Et bredt spekter av helseproblemer kan forhindres ved denne enkle livsstilsendringen, konkluderer forfatterne.

I 2014 rapporterte et team fra Karolinska Institutet at menn som gikk eller syklet i 20 minutter eller mer hver dag, var 30% mindre tilbøyelige til å dø fra hvilken som helst grunn og 39% mindre sannsynlig dø av prostatakreft sammenlignet med menn som Gjorde mindre enn denne mengden mosjon hver dag.

Bad Boy 2 Conscious Muslim - Loon from P. Diddy's Bad Boys (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Pensjonister