Kan historiebaserte videospill hjelpe personer med autisme?


Kan historiebaserte videospill hjelpe personer med autisme?

Ny forskning på nonviolent videospill tyder på at spill som fremmer fortellinger over handling, kan ha prosocial fordeler for personer med autisme.

Klinikere og programvareutviklere kan utvikle spillbaserte behandlingshjelpemidler for personer med autismespektrumforstyrrelser, foreslår forskerne.

Tidligere forskning har antydet at når spill tilfredsstiller spillernes sosiale behov, blir motivasjonen til å fortsette å spille økt, og spillerne rapporterer en mer nedsenkende opplevelse og økt trivsel.

"Motivasjonen til å engasjere seg og nyte videospill stemmer overens med prinsipper som gjelder for menneskelig motivasjon generelt," sier Daniel Bormann fra Universitetet i Freiburg i Tyskland.

"For eksempel," tilføyer han, "vellykkede spillfranchiser gir spillere et spekter av meningsfylte valg for å forme spillets fortelling og miljø, gi nøye balansert utfordringer, eller oppfordre spillerne til å oppleve sosial tilknytning og meningsfylte sosiale interaksjoner."

For deres nye studie, publisert i tidsskriftet Sosial og personlighetspsykologi , Ville Bormann og kolleger undersøke om denne nedsenking er fremmet ved fortellinger og om det påvirker spillernes evne til å vurdere andre menneskers mentale tilstander.

For å gjøre dette, har forfatterne tilfeldig tildelt deltakere til å spille ett av to spill - "Gone Home" eller "Against The Wall".

I "Against The Wall" var spillerne pålagt å skalere en uendelig vegg i et surrealistisk landskap. "Gone Home" er i mellomtiden et historiebasert spill hvor spilleren vedtar rollen som en kvinnelig amerikansk høyskolestudent som er kommet tilbake fra Et år i utlandet for å finne familien hennes mangler og deres hjem tomt.

Etter en 20 minutters lekeperiode deltok alle deltakerne i en oppgave som krever at de vurderte følelsene bak ansiktsuttrykk og fullførte en undersøkelse om i hvilken grad de opplevde nedsenkning og nødtilfredshet mens de spilte spillet.

Hvordan påvirket spillene nedsenking og sosiale evner?

Bormann definerer nedsenking som "en opplevelse du kanskje har hatt glede av mens du ser på favorittfilmen din for første gang - følelsen av å bli transportert til en annen tid eller plass, som om du tar en ekte reise eller følelsen av å bli følelsesmessig påvirket av Hovedpersonens skjebne."

Studien viser at spillerne i det historiebaserte spillet var mer nedsenket enn spillerne av "Against The Wall". Tilbakemeldingene fra "Gone Home" -spillerne foreslo også at det ble nedsenket i spillets historie støttet spillerne i å "oppleve muligheter for meningsfulle valg og relasjoner."

Interessant nok ble også fortellingselementene i det historibaserte spillet funnet å forbedre, i visse situasjoner, spillernes "teori om sinnet" - deres evne til å nøyaktig vurdere de andres mentale tilstander. Bormann forklarer:

Selv om effektene angående mentaltanken var relativt små, var vi glade for å se første bevis for kortsiktig forbedring gjennom fortellinger i spillet. Det var viktig at denne effekten var spesifikk for tilstanden hvor deltakerne var aktivt engasjert i spillfortellingen, mens den blotte eksponeringen til det narrative videospillet ikke påvirket teori for sinn i forhold til å spille et nøytralt videospill.

Klinikere og programvareutviklere kan bruke denne kunnskapen til å utvikle behandlingshjelpemidler til personer med nedsatt sosial interaksjon, som for eksempel autismespektrumforstyrrelser, konkluderer Bormann. Forfatterne innser imidlertid at mer arbeid må gjøres for å undersøke hvilke effekter spillbasert historiefortelling kan ha på sosial samspill i virkeligheten.

Utrolige ting kan skje! (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Psykiatri