Designer protein "blokkerer alle kjente stammer av hiv"


Designer protein

En ny medisinsk kandidat mot HIV har blitt skapt av et felles team ledet av forskere ved The Scripps Research Institute i Jupiter, FL. Forskerne anser det for å være så kraftig og effektivt at det kan danne grunnlag for et vaksinealternativ.

Forskerne utviklet et protein som samtidig binder seg til to steder på overflaten av viruset, som blokkerer det fra å komme inn i en vertscelle.

"Vår sammensetning er den bredeste og mest potente innføringshemmeren som er beskrevet hittil," sier Michael Farzan, en professor fra Scripps Research Institute som ledet innsatsen.

"I motsetning til antistoffer, som ikke klarer å nøytralisere en stor del av HIV-1-stammer," fortsetter Farzan, "har proteinet vært effektivt mot alle testede stammer, noe som gir muligheten til å gi et effektivt HIV-vaksinealternativ."

Farzan hevder at prosjektet er kulminasjonen av mer enn et tiårs arbeid med biokjemi om hvordan HIV går inn i celler.

Resultatene av studien, som er publisert i tidsskriftet Natur , Demonstrere hvordan den nye stoffkandidaten blokkerte hver stamme av HIV-1, HIV-2 og SIV (simian immunodeficiency virus), inkludert varianter som er vanskeligst å blokkere.

Det nye stoffet ble også funnet å beskytte mot virusdoser høyere enn de som normalt forekommer ved overføring av mennesker i minst 8 måneder etter injeksjon.

Nytt protein ble konstruert etter tidligere forskning på CCR5-med-reseptoren

Når en celle er infisert av HIV, setter den inn sitt eget enkeltstrengede RNA i vertscellen. Denne innsatsen av genetisk kode tillater viruset å transformere cellen til et "produksjonssted" for HIV.

Imidlertid hadde Scripps-forskerne tidligere undersøkt en med-reseptor - CCR5 - som kunne brukes til å forhindre infeksjon ved å manipulere relaterte proteiner. CCR5 er det første "ankerpunktet" på overflaten av en celle som HIV binder til før det kan trenge inn i cellen.

"Da vi gjorde vårt opprinnelige arbeid på CCR5, trodde folk det var interessant, men ingen så det terapeutiske potensialet," sier Farzan. "Det potensialet begynner å bli realisert."

Ved å bruke CCR5-arbeidet som utgangspunkt, utviklet forskerne et protein som etterligner reseptoren og samtidig binder seg til to steder på overflaten av viruset, som forhindrer at det kommer inn i en vertscelle.

Studie første forfatter Matthew Gardner forklarer hvordan proteinet hindrer viruset i å trenge inn i celler:

Når antistoffer forsøker å etterligne reseptoren, berører de mange andre deler av den virale konvolutten at HIV kan forandres med letthet. Vi har utviklet en direkte etterligning av reseptorene uten å gi mange veier som viruset kan bruke for å unnslippe, så vi fanger hvert virus så langt."

En leveringsmekanisme for legemiddelkandidaten ble konstruert ved å bruke et konstruert adenoassosiert virus. Dette er et lite, relativt ufarlig virus som ikke forårsaker sykdom. Det adeno-assosierte viruset forvandler celler til produksjonssteder som slår ut nok av det nye beskyttende proteinet til potensielt å vare i flere tiår.

Dataene som ble publisert av teamet viser at den nye medisinske kandidaten binder sterkere til HIV-1-konvolutten enn de beste nøytraliserende antistoffene som for tiden er kjent for å virke mot viruset. Selv om det vil være år før proteinet kan testes hos mennesker, har det vært vellykket mot SIV i en makakemodell.

Nylig så vi på nyheter at en rekombinant stamme av HIV som utviser enestående aggresjon, er blitt identifisert i Cuba.

Forskere som forsket på denne nye hiv-stammen, fant at etter at de ble bundet til CCR5, beveger viruset seg til neste med-reseptor - CXCR4 - mye raskere enn andre HIV-stammer. Bevegelsen av viruset til CXCR4 er vanligvis forbundet med begynnelsen av AIDS-symptomer.

Mens denne overgangen fra CCR5 til CXCR4 normalt er svært vanskelig, ble den rekombinante HIV-varianten funnet å inneholde en protease som gjør denne overgangen enklere å forekomme og gjør det også mulig for viruset å replikere i større antall enn vanlig.

Lazer Team (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Sykdom