Mekanisme identifisert bak nedsatt sårheling hos diabetikere


Mekanisme identifisert bak nedsatt sårheling hos diabetikere

Et molekyl har blitt identifisert av forskere ved University of Pennsylvania School of Dental Medicine som kan forklare hvorfor sårheling er svekket hos personer med diabetes. Forskerne bak funnene tror at molekylet også kan tilby et nytt mål for terapier som kan forbedre helbredelsen.

For personer med diabetes, kan ikke-helbredende åpne sår - som denne - være så alvorlige at de fører til amputasjoner.

Ca. 15% av diabetikerne vil ha et ikke-helbredende sår på et eller annet tidspunkt i deres levetid, og i noen tilfeller kan disse ikke-helbredende åpne sårene være så alvorlige at de fører til amputasjoner.

I 2013 fant en studie - i motsetning til tidligere forskning - at Foxo1-molekylet fremmer helbredelse ved både å beskytte celler mot oksidativt stress og indusere et molekyl som kalles TGF-β1 som er kritisk for sårheling.

Penn-teamet ønsket å undersøke om disse mekanismene også er involvert i redusert kapasitet for sårheling blant personer med diabetes.

For å gjøre dette, skapte forskerne først små sår på tunger av mus med diabetes og en kontrollgruppe av ikke-diabetiske mus. Sårene til de diabetiske musene - som kanskje forventes - helbredet langsommere enn kontrollmusene.

Teamet gjentok dette eksperimentet hos mus som ble oppdrettet for å mangle Foxo1 i en type celle kalt keratinocytter, som "fyller i" hullene som ble igjen av skader. Forskerne var overrasket over å finne at fraværet av Foxo1-proteinet og FOXO1-genet i keratinocyttene syntes å få diabetemusene til å helbrede raskere.

Deretter eksperimenterte teamet med celler i kultur. Forskerne fant at celler som ble dyrket i et "sukkerstoff", var mindre i stand til å bevege seg og sprede seg, sammenlignet med celler som ble dyrket i standardoppløsning.

Den samme reduserte proliferasjon av celler ble observert av forskerne i diabetiske mus; Fordi cellene var treg til å proliferere, lukket de såret over keratinocytfyllingen mindre raskt enn celler i de ikke-diabetiske musene. Og, som de diabetiske musene, ble denne svekkede spredningen redusert da forskerne tømte Foxo1 i cellene.

FOXO1 unnlater å stimulere sårhelende molekyl hos diabetikere

Ytterligere eksperimenter viste at to signalmolekyler regulert av Foxo1, CCL20 og IL-36γ er involvert i redusert cellebevegelse - og i forlengelse redusert sårheling - funnet hos diabetikere.

Selv om FOXO1-genet normalt stimulerer produksjonen av det sårhelende molekylet TGF-β1, sier forskerne, i diabetemusene, klarte det ikke å gjøre det, i stedet stimulerer produksjonen av CCL20 og IL-36γ. Disse proteinene forstyrrer migrasjonen av keratinocytter, gjør FOXO1 fra å fremme helbredelse for å hindre den.

Studerende leder Dana T. Graves, professor i Penn Dental Medicine Department of Periodontics og visedekretær for stipend og forskning, sier:

Når det gjelder en sårhelende respons, ser det ut til at Foxo1 kan være en av de sentrale regulatorene som påvirkes av diabetisk tilstand. Dette kan gjøre det til et godt stoffmål, som muligens kan administreres lokalt for å minimere systemiske effekter i diabetessår."

For å undersøke om et menneskelig legemiddel ville være levedyktig, vil laget etterpå undersøke oppførselen til FOXO1 hos andre dyr. Forfatterne har publisert funnene av deres nåværende studie i tidsskriftet diabetes .

ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011 (Video Medisinsk Og Faglig 2021).

§ Problemer På Medisin: Sykdom