Studien finner at kortsiktig rådgivning kan redusere gjentatte selvmordsforsøk


Studien finner at kortsiktig rådgivning kan redusere gjentatte selvmordsforsøk

En ny studie ledet av forskere fra Johns Hopkins Bloomberghøgskolen i Baltimore, MD, tyder på at kortsiktig psykososial rådgivning kan redusere antall selvmordsforsøk og dødsfall blant enkeltpersoner som allerede har forsøkt å ta sine egne liv.

Kortsiktig rådgivning kan redusere selvmordsratene betydelig blant høyrisikopersoner, ifølge ny forskning.

Selvmord er en av de 10 største dødsårsakene i USA, og det er anslått at mer enn 1 million amerikanere forsøker å ta sine egne liv hvert år.

Ifølge forskergruppen - ledet av Annette Erlangsen ved Institutt for psykisk helse hos Johns Hopkins - personer som allerede har forsøkt selvmord, har stor risiko for et repetisjonsforsøk.

"Vi vet at personer som har forsøkt selvmord er en høyrisiko-befolkning, og at vi trenger å hjelpe dem," sier Erlangsen. "Vi visste imidlertid ikke hva som ville være effektivt når det gjelder behandling."

De fleste mennesker som prøver selvmord, har noen form for mental lidelse, som depresjon eller skizofreni. Disse personene kan motta medisiner avhengig av hvilken type lidelse de har, noe som kan bidra til å redusere risikoen for selvmord.

Men i denne studien - publisert i Lancetpsykiatrien - Erlangsen og hennes team ønsket å vurdere effektene av psykososial rådgivning blant personer som tidligere har forsøkt selvmord.

26% lavere selvmordsrate 5 år etter at korttidsrådgivning opphørte

Laget analyserte helsedataene til mer enn 65.000 personer i Danmark som hadde forsøkt selvmord mellom 1. januar 1992 og 31. desember 2010.

I Danmark har selvmordsforebyggende klinikker over hele landet tilbudt psykososial rådgivning siden 1992.

I løpet av en 20-årig oppfølgingsperiode overvåste teamet utfallet 5 678 personer som hadde gjennomgått slik rådgivning på en av åtte klinikker, og sammenlignet dem med utfallet av personer som ikke hadde mottatt denne veiledningen. Personer som mottok veiledningen deltok i 6-10 økter.

Teamet fant at i det første året etter at opphøringen ble avsluttet, var personer som gjennomgikk terapien 27% mindre tilbøyelige til å gjenta selvmordsforsøk og hadde 38% lavere dødsrisiko fra alle årsaker enn de som ikke fikk behandlingen.

Etter 5 år var gjentatt selvmordsforsøk 26% lavere blant terapirgruppen. Etter 10 år var selvmordssatsen 229 per 100 000 for terapirgruppen og 314 per 100 000 for de som ikke fikk behandlingen.

Kommenterer deres funn, sier Erlangsen:

Nå har vi bevis på at psykososial behandling - som gir støtte, ikke medisinering - er i stand til å forhindre selvmord i en gruppe med høy risiko for å dø av selvmord.

Våre funn gir et solid grunnlag for å anbefale at denne typen terapi vurderes for populasjoner med risiko for selvmord."

Siden rådgivningssesjonene var skreddersydd for hver enkelt persons forhold, kan forskerne ikke si hvorfor terapien var så effektiv for forebygging av selvmord. Men de sier at dette er noe de planlegger å undersøke med fremtidig forskning.

I september, Medical-Diag.com Avslørte at Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt om global tiltak for å redusere antall dødsfall ved selvmord. I sin rapport avslørte WHO at en person dør ved selvmord hvert 40 sekund.

The Great Gildersleeve: Fire Engine Committee / Leila's Sister Visits / Income Tax (Video Medisinsk Og Faglig 2021).

§ Problemer På Medisin: Psykiatri