Fda godkjenner første hpv test for primær screening av livmorhalskreft


Fda godkjenner første hpv test for primær screening av livmorhalskreft

På grunn av en økning i livmorhalskreft-screening, reduserte dødsratene fra sykdommen med nesten 70% mellom 1955 og 1992, og understreket betydningen av slik testing. Nå har Food and Drug Administration godkjent den første human papillomavirus DNA-testen for primær livmorhalskreft screening for kvinner i alderen 25 år og eldre.

For tiden er det to hovedteknikker brukt for livmorhalskreft screening. Den første er væskebasert cytologi. Dette innebærer at en lege eller sykepleier samler celler fra pasientens livmorhals med en liten børste. Børstehodet blir deretter løsrevet, bevart i væske og sendt til et laboratorium for å bli testet for abnormiteter.

Men den vanligste formen for livmorhalskreft screening er Papanicolaou (Pap) testen, også referert til som en cervical smear test. Dette innebærer en lege eller sykepleier skrapende celler fra åpningen av pasientens livmorhals før de sendes til et laboratorium for å bli vurdert for abnormiteter.

Imidlertid sier Food and Drug Administration (FDA) den nylig godkjente testtilbudene kvinner et alternativ for cervical cancer screening.

Cobas HPV test et "trygt og effektivt" alternativ

Cobas human papillomavirus (HPV) test, utviklet av Roche Molecular Systems, kan oppdage 14 typer HPV som gir høy risiko for livmorhalskreft. Spesifikt identifiserer testen HPV 16 og HPV 18 - de to typene som er ansvarlige for rundt 70% av livmorhalskreftene.

FDA har godkjent den første HPV testen for primær livmorhalskreft screening, som vil tilby et alternativ til Pap tester for kvinner i alderen 25 eller over.

Hvis testen oppdager HPV 16 eller HPV 18, vil en pasient være pålagt å gjennomgå en kolposkopi, hvor en enhet settes inn i livmorhalsen og belyser og forstørrer området, slik at det blir direkte observasjon av livmorhalsceller.

Hvis cobas HPV-testen oppdager noen av de andre 12 høyrisikovurderte HPV-typene, vil pasientene da bli pålagt å ha en Pap-test som bestemmer om de trenger en kolposkopi.

Testen ble tidligere godkjent av FDA i 2011 for bruk sammen med en Pap-test, eller som en oppfølging. Men denne siste godkjenningen betyr at testen nå kan brukes som den første anløpshallen for livmorhalskreft screening for kvinner i alderen 25 år og eldre.

Ifølge FDA, har en studie utført av Roche som involverer mer enn 40.000 kvinner, kjent som Athena HPV-studien, vist at cobas HPV-testen er trygg og effektiv.

Kvinnene i studien var i alderen 25 år og gjennomgått en cobas HPV test og en Pap test. Kvinner med cervicale celler som ble screenet positivt for HPV ved bruk av HPC-testen eller som hadde en positiv Pap-test, samt kvinner som hadde negative Pap- og HPV-tester, hadde en kolposkopi og livmorbiopsi.

Biopsi-resultater ble sammenlignet med både HPB-testresultater fra Kobas og Pap-testresultatene.

Studien fant at cobas HPV-testen nøyaktig kunne identifisere HPV 16 og HPV 18 hos kvinner, og forutsi derfor en kvinnes risiko for livmorhalskreft.

Kommenterer godkjenningen av denne testen, sier Alberto Gutierrez, PhD, fra FDAs senter for enheter og radiologisk helse,

[Denne] godkjenningen gir kvinner og leger et nytt alternativ for livmorhalskreft screening. Roche Diagnostics gjennomførte en veldesignet studie som ga FDA en rimelig trygghet for sikkerhet og effektivitet når den ble brukt som et primært screeningsverktøy for livmorhalskreft."

Tidligere i år, en spotlight funksjon fra Medical-Diag.com Diskutert betydningen av regelmessig livmorhalskreft screening og tegn og symptomer på sykdommen.

The Latest Wikileaks Were a Bridge Too Far for Hillary to Win (Video Medisinsk Og Faglig 2021).

§ Problemer På Medisin: Helse kvinner