Forskere oppdager to nye genetiske regioner for bipolar lidelse


Forskere oppdager to nye genetiske regioner for bipolar lidelse

Bipolar lidelse preges av dramatiske endringer i humør, energi og aktivitetsnivå som påvirker en persons evne til å utføre hverdagens oppgaver. Den eksakte årsaken til tilstanden er ukjent. Men nå er forskere et skritt nærmere å finne ut med oppdagelsen av to nye genetiske regioner som er knyttet til sykdommen.

Det internasjonale forskerteamet, ledet av etterforskere fra Tyskland og Sveits, publiserte nylig sine funn i journalen Naturkommunikasjon .

Selv om årsaken til bipolar lidelse er uklar, vet forskerne at genetiske faktorer spiller en stor rolle.

"Det er ingen gen som har en signifikant effekt på utviklingen av bipolar lidelse," sier Dr. Markus M. Nöthen, ved Universitetet i Bonn sykehus i Tyskland.

"Mange forskjellige gener er tydeligvis involvert og disse generene jobber sammen med miljøfaktorer på en komplisert måte."

For studien fikk forskerne genetiske data fra 2226 pasienter med bipolar lidelse og 5.028 personer uten tilstand. Disse dataene ble fusjonert med eksisterende datasett og analysert.

Dette førte til sammenligning av genetisk materiale fra 9.747 bipolare pasienter med 14.728 friske individer - den største undersøkelsen av den genetiske grunnlaget for bipolar lidelse til dags dato, ifølge forskerne.

Teamet sier at søket etter gener involvert i bipolar lidelse er som å "lete etter en nål i en høstack". Dr. Sven Cichon, fra universitetet i Basel sykehus i Sveits, forklarer at enkelte gener bidrar til sykdommen som er så små, det er vanskelig å identifisere dem.

Sammenligning av DNA fra store antall bipolare pasienter med DNA fra et stort antall sunne individer gjør denne prosessen enklere, da forskjellene mellom de to gruppene kan bekreftes statistisk.

Fem risikoområder funnet, to nylig oppdaget

Ved hjelp av sin store datainnsamling analyserte undersøkelsene rundt 2,3 millioner forskjellige genetiske regioner, først i de bipolare pasientene, deretter i de sunne kontrollene.

  • Biopolar lidelse påvirker rundt 5,7 millioner voksne i USA hvert år.
  • Forstyrrelsen oppstår vanligvis i sent teens eller tidlig voksen år.
  • Barn som har foreldre eller søsken med bipolar lidelse er mye mer sannsynlig å utvikle sykdommen.

Etterfølgende evaluering av disse områdene viste fem risikoregioner på DNA som er forbundet med bipolar lidelse.

Tre av disse områdene - ANK3, ODZ4 og TRANK1 - er beskrevet i tidligere studier, selv om forskerne merker at de ble statistisk bedre bekreftet i denne studien.

Men de to andre risikoområdene - ADCY2 på kromosom fem og såkalt MIR2113-POU3F2 på kromosom seks - ble nylig oppdaget.

Forskningsgruppen sier at ADCY2-regionen er av spesiell interesse, da det koder et enzym som spiller en rolle i å sende signaler til nerveceller.

"Dette passer godt med observasjoner som signaloverføringen i visse områder av hjernen er svekket hos pasienter med bipolar lidelse," forklarer dr. Nöthen.

Forskningsgruppen konkluderer med at funnene deres - spesielt oppdagelsen av ADCY2-risikoområdet - gir ny innsikt i de biologiske mekanismer som er involvert i utviklingen av bipolar lidelse.

Dr. Nöthen legger til:

Først når vi kjenner til den biologiske grunnlaget for denne sykdommen, kan vi også identifisere utgangspunkt for nye terapier."

I fjor, Medical-Diag.com Rapportert om en studie som beskriver nye hjerneskanninger som måler blodstrøm, som kan diagnostisere bipolar lidelse i sine tidlige stadier og skille den fra depresjon.

The Science of Depression (Video Medisinsk Og Faglig 2022).

§ Problemer På Medisin: Annen