Fda å avvikle ikke-terapeutisk bruk av antibiotika i matdyr


Fda å avvikle ikke-terapeutisk bruk av antibiotika i matdyr

For å hindre det voksende problemet med antibiotikaresistens hos mennesker, har USAs mat- og stoffadministrasjon kunngjort at det tar skritt for å avvikle ikke-medisinsk bruk av antibiotika hos dyr som brukes til matproduksjon.

Mange husdyroppdrettere legger til antibiotika i mat og vann de gir sine storfe, fjærfe, hogs og andre matdyr, ikke bare for å kontrollere sykdommen, men også for å øke veksten og redusere mengden fôr som kreves.

Imidlertid er noen av disse antibiotika viktige for menneskers helse, og deres bruk i matproducerende dyr - uansett grunnlag - tillater resistente bakterier og motstandsgener å utvikle seg og spredes fra disse dyrene til mennesker gjennom næringskjeden.

FDA ber drogfirmaer å registrere seg frivillig

I dette siste skritt mot å stramme opp bruk av antibiotika i matdyr, ber Food and Drug Administration (FDA) farmasøytiske selskaper frivillig å endre stoffet deres for å fjerne indikasjoner rettet mot dyreproduksjon - i motsetning til sykdomskontroll.

Det føderale byrået har utstedt ny veiledning som gir narkotikafirmaene et veikart for hvordan disse endringene skal oppnås.

FDA krever også en revisjon av statusen for OTC-medisiner for å sikre at deres eneste gjenværende terapeutiske bruk blir overvåket av veterinærer.

Effektivt, hvis narkotika-selskapene registrerer seg for disse endringene, så kan antibiotika de gjør som er "viktige for menneskers helse" ikke lenger brukes til å øke produksjonen - de kan bare brukes til å "behandle, kontrollere eller forebygge sykdom hos dyr, "Og selv da, bare etter resept og under veterinær tilsyn.

FDA har allerede tatt tiltak for antibiotikabruk i matdyr

Dette er ikke det første skrittet FDA har tatt for nylig på dette problemet. For eksempel:

  • I juni 2010 begynte byrået å utarbeide veiledning som oppfordrer bønder og veterinærer til å redusere bruken av antibiotika for å øke veksten av matproducerende dyr. Dokumentet skisserte agenturets nåværende tenkning på hvorfor antibiotika som er viktige for medisinsk bruk hos mennesker, bør brukes sparsomt i husdyr. Den endelige veiledningen for næringen ble utstedt i 2012.
  • I april 2012 forbød FDA visse bruksområder av antibiotika i matproducerende dyr. Forbudet ble introdusert for å stoppe bruken av "ekstra etikett" - det er ikke godkjent bruk - av cefalosporiner hos store arter av matproducerende dyr som storfe, svin, kyllinger og kalkuner.

Tilsynsmyndigheten har også kommet under press fra berørte grupper. I mai 2011 arkiverte et konsortium av helse- og forbrukergrupper en søksmål mot FDA, og krever at det handler om egne sikkerhetsfunn, som de hevder oppsto i 1977, nemlig at tilsetning av lavdose-antibiotika anvendt i humanmedisin til foder økte Risiko for antibiotikaresistente bakterier.

FDA har bedt narkotikafirmaene å fortelle det om deres reaksjon - om de har til hensikt å melde seg til planen - innen de neste 3 månedene. De ville da ha 3 år å implementere det.

FDA trygg på at narkotikabedrifter vil registrere seg

Michael Taylor, FDAs nestleder for mat og veterinærmedisin, sier:

FDA utnytter samarbeidet med farmasøytisk industri for frivillig å gjøre disse endringene fordi vi tror at denne tilnærmingen er den raskeste måten å nå målet vårt."

Han sier at FDA har all grunn til å tro at narkotikafirmaene vil registrere seg til planen.

For å bidra til å fase opp veterinær tilsyn med antibiotika i næringsdyr, har byrået også utstedt et forslag om å oppdatere de eksisterende forskriftene om veterinærrollenes rolle som omfattet av Veterinærfoderdirektivet (VFD).

Oppdateringen skal bidra til å lette overgangen til OTC-legemidler til VFD-status, sier FDA.

Veiledningen for de farmasøytiske selskapene er nå i sin endelige form, og den foreslåtte VFD-avgjørelsen er åpen for offentlig kommentar i 90 dager, med virkning fra 12. desember, sier FDA.

Can we eat to starve cancer? | William Li (Video Medisinsk Og Faglig 2022).

§ Problemer På Medisin: Annen