Insulinvei 'veikart' kan forbedre diabetes narkotika


Insulinvei 'veikart' kan forbedre diabetes narkotika

Forskere sier at de har utviklet den første "omfattende veikart" som beskriver proteininteraksjoner som gjør at bukspyttkjertelceller kan produsere, lagre og utskille insulin. Dette er ifølge en studie publisert i Cellrapporter .

Forskningsgruppen fra The Scripps Research Institute (TSRI) sier at deres funn kan føre til en bedre forståelse av insulinsekresjonsprosessen og hvordan dette spiller en rolle i insulinforstyrrelser, slik som type 2 diabetes.

Type 2 diabetes er forårsaket av en svekket insulinrespons fra celler gjennom hele kroppen, noe som betyr at blodsukkernivået forblir høyt for lenge.

Forskerne merker at en terapeutisk strategi for å behandle tilstanden ville være å øke eller reparere prosessen der insulin produseres og utskilles gjennom bukspyttkjertelceller kjent som betaceller. Dette er cellene som lager insulin.

Forskerne sier imidlertid at på grunn av manglende forståelse for hvordan betaceller genererer og frigjør tilstrekkelige insulinnivåer, er det ingen stoffer som fremdeles kan forbedre effektiviteten.

Insulin 'det dominerende proteinet av betaceller'

For deres studie, utført i en muscelle modell av humane beta celler, brukte forskerne antistoffer som binder seg til tidlig og sen form for insulin under syntesen og sekresjonsprosessen.

De forklarer at ved å tegne proteiner "ut av suppen" av beta-cellemolekylene, tillater det antistoffene å isolere proteiner som har bundet til eller hadde interaksjon med insulin.

Forskerne identifiserte disse proteinene ved hjelp av massespektrometri. Dette tillot forskerne å oppdage hvilke insulin-interaksjonsproteiner som var i beta-cellene.

I tillegg gjorde denne prosessen forskerne i stand til å skille mellom insulin-interaksjonsproteiner - som ser ut til å spille en rolle i den tidlige fasen av insulinsynteseprosessen - fra de som ser ut til å fungere i de senere stadiene av insulinlagring og utskillelse.

Fra dette kunne forskerne opprette et "biosyntetisk samhandlingsnettverk." Med andre ord, et kart som viser insulinets proteininteraksjoner med bukspyttkjertelceller.

"Inntil nå identifiserte vi et insulin-interaksjonsprotein om gangen, men denne studien gir de første system-brede innsiktene i insulinsynteseveien, sier Pamela Itkin-Ansari, en betavellforsker ved University of California, San Diego, Sanford Burnham Research Institute og medforfatter av studien.

William E. Balch, professor og medlem av Skaggs Institutt for kjemisk biologi ved TSRI, bemerker at en ting "veikart" viser er at insulin effektivt kjører beta-cellen:

Det er langt det dominerende proteinet i beta-cellen, og aktivitetene i cellen er i stor grad rettet mot behandling og sekresjon."

TMEM24 gir potensial for nytt legemiddelmål

Beta celler dyrket i kultur viser betydningen av TMEM24 i "modne lagringsbeholdergranulater" (gul) som regulerer en langsommere, kronisk form for insulinutslipp.

Image courtesy av Balch lab, The Scripps Research Institute.

Forskerlaget oppdaget også at et annet protein som finnes i beta-cellene, kalt TMEM24, hadde en betydelig evne til å binde insulin.

Ytterligere undersøkelser av proteinet viste at TMEM24 er involvert i insulinveien. Proteinet ble funnet å regulere en langsommere, kronisk form for insulinfrigivelse, sammenlignet med betaceller som vanligvis utskiller en kort brist av insulin før man påbegynner en lengre, lavere intensitetsutgivelse.

Han sier at denne oppdagelsen representerer et stort gjennombrudd i oppdagelsen av nye legemiddelmål:

"Denne kroniske insulinutgivelsen ser ut til å være viktigere for menneskers helse sammenlignet med den akutte frigjøringen av insulin som beskytter oss mot sukkerhastigheten av, for eksempel en Snicker-bar, men nesten ingenting har vært kjent om denne delen av utgivelsesbanen."

Prof. Balch sier forskergruppen planlegger å gjennomføre videre studier som ser på både normale og diabetiske humane beta-celler:

Generelt vil vi forstå mer fullstendig hvilke komponenter i denne banen som er medvirkende til en sunn ledelse av insulinproduksjon som respons på et sunt kosthold eller dårlig forvaltning som følge av dagens usunde dieter av moderne livsstil som fører til sykdom, og så vil vi selvfølgelig Å finne måter å målrette mot disse komponentene med terapier."

Medical-Diag.com Nylig rapportert om en gjennomgang av studier, noe som tyder på at antidepressiva er knyttet til høyere risiko for type 2 diabetes.

What Happened Before History? Human Origins (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Sykdom