Crohns og kolitt narkotika effektive i forsøk


Crohns og kolitt narkotika effektive i forsøk

To studier publisert denne uken i New England Journal of Medicine Kan bringe lettelse til mennesker som lider av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.

De rapporterer to internasjonale fase 3 kliniske studier som heter GEMINI I og GEMINI II, som fant undersøkelsesmedisinet vedolizumab er en effektiv behandling for pasienter med de inflammatoriske tarmforholdene som andre behandlinger ikke har fungert på.

Lederforsker Dr Brian Feagan, professor i medisin og epidemiologi og biostatistikk ved Schulich School of Medicine & Dentistry ved Western University i London, Canada, sa:

"Publiseringen av disse studiens funn er viktig siden resultatene støtter potensialet for vedolizumab, hvis godkjent, for å bidra til å håndtere symptomer hos noen pasienter som tidligere behandlinger har mislyktes."

Kroniske og svekkende inflammatoriske tarmsykdommer

Crohns sykdom (CD) og ulcerøs kolitt (UC), de to vanligste typene av inflammatorisk tarmsykdom, er kroniske og svekkende tilstander som påvirker millioner av mennesker over hele verden. Symptomene kan variere fra diaré og blødning, til tretthet, vekttap og anemi.

CD kan påvirke alle områder av fordøyelseskanalen, mens UC vanligvis påvirker tykktarmen og endetarmen. Begge sykdommene skyldes at hvite blodlegemer infiltrerer fordøyelseskanalen og forårsaker overdreven betennelse i tarmvevet.

Betingelsene kan bli så alvorlige at de fører til tarmobstruksjon eller tykktarmskreft, til det punkt der pasientene kan trenge å ha en del av tarmen fjernet.

I 2012, en studie av mus antyder en grunn inflammatorisk tarm kan føre til tykktarmskreft kunne skyldes en bestemt type DNA-skade som oppstår under betennelse.

Vedolizumab kan gi ytterligere mulighet for remisjon

Prof. Feagan, som også er direktør for Robarts kliniske studier ved Robarts forskningsinstitutt, sier:

"Dataene fra GEMINI-programmet antyder at vedolizumab kan gi mennesker som bor med CD og UC et ekstra alternativ for å indusere og opprettholde klinisk remisjon."

De to forsøkene er en del av det fire-studie GEMINI-programmet som undersøker vedolizumab hos 2700 pasienter i nesten 40 land.

Programmet er den største fase 3-studien for å evaluere både CD og UC sammen og har gått i 15 år.

GEMINI Jeg evaluerte vedolizumab hos pasienter med UC og GEMINI II evaluert stoffet hos pasienter med CD.

Begge forsøkene fant pasienter bedre på vedolizumab enn på placebo.

For å delta i forsøkene må deltakerne ha mislyktes minst en konvensjonell behandling, inkludert glukokortikoider, immunmodulatorer og / eller en tumornekrosefaktor-alfa (TNF-a) antagonist.

Molekylet undersøkt i forsøkene, vedolizumab, er et monoklonalt antistoff utviklet av et datterselskap av den japanske giganten Takeda Pharmaceutical Company Limited som finansierte forsøkene.

Forskerne er begeistret av resultatene fordi, som Prof. Feagan forklarer, "dette molekylet har potensial til å være noe helt annet enn våre eksisterende terapier."

Selektiv immunundertrykkelse reduserer bivirkninger

CD og UC er forhold der immunsystemet ikke reagerer ordentlig, antagelig for bakterier i tarmen, sier prof. Feagan. Og fordi årsaken til disreguleringen er ukjent, må pasientene ta kraftige antiinflammatoriske midler for å undertrykke deres immunsystem.

Imidlertid påvirker disse bredspektret medisinene betennelse ikke bare i tarmen, men også i lungene, huden og hjernen, noe som fører til bivirkninger som lungebetennelse, hudinfeksjoner og blodinfeksjoner.

Vedolizumab har fordelen at den fokuserer på tarmen, og etterlater andre deler av kroppen alene. Molekylet retter seg spesielt mot transport av hvite blodlegemer i tarmen.

Prof. Feagan:

Den har den potensielle fordelen av selektiv undertrykkelse av immunsystemet, og kanskje unngår bivirkningene som er en stor skade for pasienten."

Studieresultater kan bringe stoffet til klinikker

Ulcerøs kolitt

Studieresultater for GEMINI Jeg viser at hos pasienter med UC oppnådde legemidlet sine primære endepunkter med forbedret klinisk respons og reduksjon i rektalblødning ved 6 uker og klinisk remisjon ved 52 uker.

Dessuten oppnådde en signifikant større prosentandel pasienter med UC som fikk det aktive legemidlet slimheling ved 6 og 52 uker, og glukokortikoidfri remisjon ved 52 uker sammenlignet med placebo.

Crohns sykdom

Resultater for GEMINI II viste at vedolizumab hos pasienter med CD hadde en statistisk signifikant forbedring i det primære sluttpunktet for klinisk remisjon ved 6 og 52 uker sammenlignet med placebo.

Det var ingen forskjell i klinisk respons mellom aktivt stoff og placebo etter 6 uker, men en større andel CD-pasienter viste respons og glukokortikoidfri remisjon ved 52 uker.

Dr Asit Parikh, visepresident for generell medisin hos Takeda, sier:

Disse kliniske studiene antyder at vedolizumab kan ha potensial til å opprettholde klinisk remisjon hos pasientene."

Takeda har søkt på US Food and Drug Administration (FDA) for vedolizumab å være lisensiert for behandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv CD og UC. Selskapet har også søkt på Det europeiske legemiddelkontoret.

875 Supreme Master Ching Hai on the Environment: We Have to Save the Planet at All Costs (Subtitles) (Video Medisinsk Og Faglig 2022).

§ Problemer På Medisin: Annen