Dna-forskere kartlegger opprinnelsen til kreft


Dna-forskere kartlegger opprinnelsen til kreft

Forskere har laget en omfattende katalog over DNA-signaturer av mutasjoner som forårsaker de vanligste kreftene i mennesker, og identifiserte noen av de biologiske prosessene som er involvert.

De tror at funnene deres vil øke forståelsen av kreft og gi et stort bidrag til å forebygge og behandle sykdommen.

Kreft skjer når mutasjoner i DNA av celler forstyrrer normal vekst og funksjon som forårsaker dem til å danne svulster. Og mens mange utløsere av genetisk mutasjon forstås, kan kjemikalier i tobakkrøyk for eksempel forårsake lungekreft, og ultrafiolett stråling kan føre til hudkreft. Forskere vet ikke mye om biologien om hvordan eksponering egentlig produserer den genetiske skade.

Nå har en stor internasjonal gruppe forskere studert nesten 5 millioner mutasjoner i over 7000 kreftformer og sporet 20 DNA-skadelige prosesser som forklarer nesten alle mutasjoner hos 30 av de vanligste kreftene.

I mange tilfeller identifiserte de også den underliggende biologiske prosessen som var ansvarlig.

Dette arbeidet representerer den første omfattende katalogen av genetiske mutasjonsprosesser bak tumorutvikling.

For hver mutasjon viser katalogen det genetiske varemerket eller signaturen som den skriver ut i en celles DNA.

Første forfatter Ludmil Alexandrov, av Wellcome Trust Sanger Institute i Storbritannia, og kollegaer, rapporterer sine funn i et 14. august online nummer av Natur .

Forskerne oppdaget noen interessante trekk ved kreftdrivende mutasjoner:

  • Alle kreftene de studerte hadde to eller flere DNA-signaturer, som viste at prosesser knytter seg til å forårsake mutasjonene.
  • Ulike kreftformer er drevet av forskjellige antall mutasjonsprosesser: ovariecancer er resultatet av to, mens leverkreft er et resultat av seks.
  • Noen av signaturene har mer enn én type kreft, mens andre bare har en funksjon.
  • Av de 30 vanligste kreftformer har 25 signaturer forårsaket av mutasjonsprosesser relatert til aldring.
  • En underskrift som skyldes feil i DNA-reparasjonsverktøy forårsaket av mutasjoner i BRCA1, et gen som allerede er kjent for å være involvert i brystkreft, ble funnet ikke bare i brystkreft, men også i eggstokk- og bukspyttkjertelskreft.

Teamet fant også at enzymer kalt APOBEC som allerede er kjent for å mutere DNA, var involvert i over halvparten av kreft typer.

APOBEC-enzymer er normalt aktive under virale infeksjoner, der de angriper virus ved å skade deres DNA. Nå ser det ut til at de også forårsaker sikkerhetsskade på vertscelle DNA.

Forskerne hadde nylig nylig oppdaget at brystkreft viser et overraskende mutasjonsmønster hvor små områder av genomet er oversvømt med mutasjoner, en prosess som kalles kataegis.

I denne siste studien fant de kataegisfunksjonene i de fleste kreftformer, og foreslår at utløseren kan innebære APOBEC-enzymer.

Alexandrov fortalte pressen:

Vi har identifisert flertallet av de mutasjonelle signaturene som forklarer den genetiske utviklingen og historien til kreft hos pasienter.

Vi begynner nå å forstå de kompliserte biologiske prosessene som forekommer over tid, og la disse gjenværende mutasjonelle signaturene på kreftgener."

I en studie publisert tidligere i år, fant amerikanske forskere at noen kreftmutasjoner stopper tumorvekst.

Evette Rose & Teal Swan - The Metaphysical Root Cause of Illnesses (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Sykdom