Ramipril forbedrer vandring for personer med perifer artesykdom


Ramipril forbedrer vandring for personer med perifer artesykdom

Smertefri gange samt lengde på gang både forbedret seg sterkt hos pasienter med kludikering etter behandling med ACE-blokkeren ramipril.

Den nye studien, publisert i JAMA , Viste det seg at smertefri gange økte med 60 prosent i gjennomsnitt og maksimal gangtid doblet etter seks måneders behandling med ACE-hemmeren.

Nær hvert sekundært resultat ble også forbedret med ramipril versus placebo, for eksempel funksjonelle områder av helsemessig livskvalitet og ankel-brachialindeksen (ABI) - en nedsatt skala for perifer arteriell sykdom (PAD).

Anslagsvis 27 millioner mennesker i Nord-Amerika og Europa har perifer arteriesykdom (PAD). PAD er preget av obstruksjon av store arterier som ikke er innenfor hjernen, koronar eller aortabøy .

Symptomer på PAD inkluderer:

  • Claudication - nummenhet, svakhet, smerte eller kramper i muskler på grunn av redusert blodgennemstrømning.
  • Sår, sår eller sår som ikke helbreder.
  • Endring i farge (blueness eller blekhet), kul temperatur, sammenlignet med andre lemmer.
  • Mangel på hår og neglervekst på berørt lem.
Pasienter med claudikasjon har betydelige vanskeligheter med å gå, noe som forårsaker funksjonshemming og begrensninger i livsstilen.

Behandlingen av disse pasientene inkluderer generelt redusert kardiovaskulær risiko, bedre livskvalitet, og økende funksjonell ytelse. Imidlertid har forbruksmedisiner innen gangavstand ikke en høy suksessrate.

Ramipril viser seg vellykket

For å måle assosiasjonen med ramiprilbehandling i gangavstand og helse-relatert livskvalitet sammenlignet med placebo hos personer med PAD, har Anna A. Ahimastos, Ph.D., fra Baker IDI Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Australia, Og hennes medarbeidere gjennomførte en randomisert, placebokontrollert studie.

Forsøket besto av 212 pasienter med PAD med en gjennomsnittsalder på 65,5 år, som begynner i 2008 og slutter i 2011.

Deltakerne ble tilfeldig gitt ramipril eller tilsvarende placebo i 24 uker. Forskerne analyserte maksimale og smertefrie gangtider ved hjelp av en standard tredemølle test. For å vurdere gangevnen og livskvaliteten brukte de WIQ og Short-Form 36 Health Survey (SF-36).

I ramipril-gruppen, ved baseline (ved forsøkets start) var den gjennomsnittlige smertefri gangtid 140,3 sekunder og 144,2 sekunder i placebogruppen. Gjennomsnittlig maksimal gangtid var 233,6 sekunder i ramipril-gruppen og 238,4 sekunder i placebogruppen. På slutten av studien var ramipril klart signifikant bedre enn placebo.

Ramipril var knyttet til en 77 prosent økning i smertefri gange og en økning på 123 prosent i maksimale gangtider.

I tillegg ble det knyttet til forbedringer i WIQ-score og total SF-36 median Fysisk Komponent Sammendrag score. Grenseben ABI i hvile var i gjennomsnitt 0,57 og 0,55 etter trening.

Forfatterne konkluderer med:

"Økningen i WIQ-score tyder på at ramipril forbedrer pasientopplevd evne til å utføre normale daglige aktiviteter. Ramipril-terapi var også forbundet med moderat forbedring i den fysiske helsekomponenten i SF-36-poengsummen. Viktig var at disse foreningene var mer enn de som ble oppnådd med Standard klinisk ledelse av en lege eller vaskespesialist.

Ytterligere fordeler kan oppnås ved å overholde livsstilsanbefalinger, inkludert røykeslutt og regelmessig mosjon, samt mer aggressiv medisinsk styring av kardiovaskulære risikofaktorer."

Forfatterne merker at dagens forsøk er den første randomiserte studien som de vet om å vise at behandling med ramipril er knyttet til forbedret tredemølleprestasjon hos pasienter med PAD.

En nasjonal studie utført i 2011 rapporterte at øvelsen ble vist å være mer effektiv enn stenting eller medisiner for forbedret gangevnen hos pasienter med PAD.

Ramipril MADE EASY (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Kardiologi