Betydelig økning i nødavdelingen besøk relatert til bruk av buprenorfin


Betydelig økning i nødavdelingen besøk relatert til bruk av buprenorfin

Det har vært en betydelig økning i antall akuttavdelingsbesøk relatert til stoffet buprenorfin, et legemiddel som brukes til å behandle opioidavhengighet. Antall beredskapsbesøk på grunn av buprenorfin sprang fra 3.161 i 2005 til 30.135 i 2010, ifølge stoffmisbruk og psykiatrisk helseforvaltning (SAMHSA).

Buprenorfin ble godkjent av U.S. Food and Drug Administration for behandling av opioidavhengighet i 2002, siden da har det vært et økende antall leger som foreskriver det til sine pasienter.

I 2005 var det bare 5.656 leger som foreskrev medisinen til totalt 100.000 pasienter. Fem år senere var 18.582 leger foreskrevet buprenorfin til åtte ganger så mange pasienter, totalt 800.000.

Selv om buprenorfin er en opioid i seg selv, er effektene mye svakere sammenlignet med andre opioider som heroin. Legemidlet forhindrer narkomane å misbruke opioider uten noen tilbakekallingseffekter.

Femti prosent av besøkene i 2010 (15 778) var ikke-medisinsk relaterte, hvorav 59 prosent involverte bruk av andre legemidler som benzodiazepin, smertestillende og illegale rusmidler. Menn utgjorde 66 prosent av besøkene og pasientene i alderen 24 og 34 var den største representert gruppe av besøk for ikke-medisinsk bruk av stoffet.

Forfatterne sa:

"Skadelige konsekvenser kan oppstå selv når buprenorfin tas som foreskrevet av en lege. Hvis det brukes av en person som er avhengig av store doser opioider, kan buprenorfin blokkere effekten av andre opioider og gi tilbaketakssymptomer.1 Selv om disse symptomene ikke er Vanligvis alvorlig, kan det hende at nødhjelp er nødvendig for å lindre symptomene."

Buprenorfin kan være farlig når det tas uriktig, i 2010 var det totalt 2,3 millioner beredskapsbesøk på grunn av helsekomplikasjoner knyttet til feil bruk av stoffet. Føderale myndighetsorganer har allerede implementert tiltak for å forsøke å senke buprenorfinmisbruk ved å gi legeutdanning, samt medisinsk veiledning.

SAMHSA har nylig annonsert at det er planer om å overvåke stoffet for misbruk og sikre at leger er fullt klar over den potensielle vanedannende karakteren til det.

Studien brukte data fra DAWN-rapportene (Drug Abuse Warning Network) som ble gjennomført mellom 2005 og 2011. Rapportene publiserte den komplette forekomsten av narkotikarelatert sykelighet og dødelighet.

I forrige uke (01/25/2013) stemte et FDA-panel 19 til 10 i favør av å lage stoffer som inneholder hydrokodon Schedule II kontrollerte stoffer, sammen med andre narkotiske smertestillende midler, inkludert oksykodon. FDA Drug Safety and Risk Management Advisory Committee kommenterte en alarmerende økning i avhengighet og overdose dødsfall relatert til disse medisinene.

Tidligere i måneden annonserte Michael Bloomberg, borgmesteren i New York City, nye retningslinjer for beredskapsrom for å forhindre reseptbelagte smertestillende overgrep. Han forklarte at fra 2004 til 2010 var antall årlige smertestillende beslektede beredskapsavdelinger nesten tredoblet.

Your body language may shape who you are | Amy Cuddy (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Psykiatri