Fda reduserer doseringsanbefalinger av sovepiller som inneholder zolpidem


Fda reduserer doseringsanbefalinger av sovepiller som inneholder zolpidem

Produsenter av sovepiller med en aktiv ingrediens kalt zolpidem blir tvunget av US Food and Drug Administration (FDA) for å redusere den nåværende anbefalte dosen av medisinene. Dette tiltaket følger nye bevis som viser at zolpidemblodnivået til noen mennesker dagen etter å ta medisinene, kan svekke deres våkenhet og evne til å utføre oppgaver, for eksempel kjører eller håndterer maskiner.

Zolpidem forblir i blodet morgenen etter å ha tatt det. Ved å senke den anbefalte dosen av legemidler med ingrediensen inne, vil blodnivået av zolpidem morgenen etterpå bli redusert. Kvinner tar lengre tid enn menn for å skylle ingrediensene fra systemet, FDA har uttalt at doseringen for kvinner derfor vil være mindre enn for menn. Pasienter som tar forlengede former av disse stoffene har de høyeste nivåene av ingrediensen i blodet.

FDA advarer helsepersonell om viktigheten av å sikre at pasienter på disse medisinene er helt klar over risikoen forbundet med zolpidem.

For kvinner vil den anbefalte dosen av zolpidem funnet i øyeblikkelig frigjørende legemidler (Edular, Ambien) bli senket fra 10 mg til 5 mg. For legemidler med forlenget frigivelse vil den senkes fra 12,5 mg til 6,25 mg. Selv om menn er i stand til å eliminere ingrediensene raskere, oppfordrer FDA fortsatt leger til å vurdere å foreskrive de samme dosene som anbefales til kvinner.

Ifølge Ellis Unger, M.D., regissør, Office of Drug Evaluation I i FDAs senter for narkotikautredning og forskning:

"For å redusere den potensielle risikoen for svekkelse med alle søvnløshetsdroger, bør helsepersonell foreskrive, og pasientene bør ta den laveste dosen som er i stand til å behandle pasientens søvnløshet. Pasienter som må kjøre om morgenen eller utføre annen aktivitet som krever full våkenhet bør Snakk med helsepersonell om hvorvidt deres søvnmedisin er passende."

Morgendøsighet og nedsatt våkenhet er ikke utelukkende forbundet med zolpidem, FDA minnet publikum om at det er mange andre søvnløshetsdroger som også har samme bivirkning.

De som tar 10 mg eller 12,5 mg doser medisiner sammen med zolpidem, bør fortsette med den foreskrevne dosen før de snakker med legen som vil vurdere hvordan man fortsetter med legemidlet. Folk på medisinen trenger å snakke med sine leger for å finne en passende dose.

Endringen kommer etter en laboratorieundersøkelse og kjøringssimulering avdekket en økt risiko for bilulykke mens zolpedim fortsatt er i personens blod, som kan skje om morgenen etter å ha tatt noen søvnløsningsmedisiner.

Dr. Unger. konkluderte:

"I løpet av årene har FDA mottatt spontane bivirkningsrapporter om kjøreforstyrrelser og ulykker i forbindelse med motorvogner knyttet til zolpidem, men disse rapportene manglet den informasjonen som var nødvendig for å forstå fullt ut om og hvordan zolpidem påvirket folks mentale årvåkenhet og evne til å kjøre. Nylig har data fra kliniske Forsøk og andre typer studier har blitt tilgjengelige, noe som gjorde at FDA bedre kunne prege risikoen for neste morgen nedsatthet."

Mer forskning vil bli utført av FDA for å fullt ut forstå risikoen for alle de andre søvnløshetene på markedet.

En tidligere studie publisert i Behandlingsterapi Viste at i noen tilfeller er det ikke den beste form for terapi i det lange løp, fordi det er mange bivirkninger.

Att köpa kvalité på en estetisk klinik som på (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Psykiatri