Kreft-killing stamceller kan brukes til å behandle kreft


Kreft-killing stamceller kan brukes til å behandle kreft

Forskere i Japan har for første gang vist at det er mulig å lage kreft-spesifikke immunsystemceller fra induserte pluripotente stamceller (iPSCs). Deres arbeid bringer seg nærmere dagen da terapier bruker klonede versjoner av pasientens egne celler for å øke immunforsvarets naturlige evne til å drepe kreftceller.

Forskerne fra RIKEN Forskningsenter for Allergi og Immunologi i Yokohama beskriver hvordan de skapte kreft-spesifikke morder-T-lymfocytter fra iPSCs, i et papir publisert online 3. januar i journalen Cellstamcelle .

Hiroshi Kawamoto og kollegaer startet med modne T-lymfocytter som er spesifikke for en bestemt type hudkreft og omprogrammert dem til IPSCs ved hjelp av "Yamanaka-faktorer". IPSCs-cellene genererte deretter fullt aktive, kreft-spesifikke T-lymfocytter.

Yamanaka-faktorer er oppkalt etter Shinya Yamanaka, som med den britiske vitenskapsmannen John B. Gurdon vant Nobelprisen for fysiologi eller medisin for 2012 for å oppdage at modne celler kan omprogrammeres til å bli pluripotente stamceller.

Yamanaka oppdaget at behandling av voksne hudceller med fire stykker DNA (Yamanaka-faktorene) gjør at de vender tilbake til deres pluripotente tilstand, hvor de har potensialet, nesten som embryonale stamceller, til å bli nesten hvilken som helst celle i kroppen.

Forskere har skapt kreft-spesifikke immunsystem celler som kunne være i stand til å drepe kreftceller.

Snakker om deres gjennombrudd i å lage kreft-spesifikke T-celler, sier Kawamoto i en uttalelse:

"Vi har lyktes i utvidelsen av antigen-spesifikke T-celler ved å lage iPS-celler og skille dem tilbake til funksjonelle T-celler."

Tidligere forsøk ved bruk av konvensjonelle metoder for å lage T-lymfocytter i legemet har ikke vært svært vellykkede. Cellene klarte ikke å drepe kreftcellene, hovedsakelig fordi de ikke levde lenge nok.

Så Kawamoto og kolleger trodde de ville ha mer suksess hvis de gikk ned i iPSC-ruten.

Etter å ha gjort et parti av iPSCs ved å eksponere melanom-spesifikke modne T-lymfocytter til Yamanaka-faktorene, vokste de dem i laboratoriet og coaxed dem til å skille seg inn i morder T-lymfocytter igjen.

"I denne studien etablerte vi iPSCs fra modne cytotoksiske T-celler som er spesifikke for melanomepitopen MART-1," skriver de.

De viste at den nye batchen av T-lymfocytter var spesifikk for samme type melanom som de opprinnelige lymfocytter.

De nye cellene holdt den samme genetiske strukturen som gjorde at de kunne uttrykke den kreftspesifikke reseptoren på deres overflater: "Mer enn 90% av de resulterende cellene var spesifikke for den originale MART-1-epitopen," bemerker forskerne.

De viste også at de nye T-lymfocytter var aktive og i stand til å produsere anti-tumorforbindelsen interferon-gamma når de ble eksponert for antigenpresentative celler.

Kawamoto og kollegaer planlegger nå å teste om de nye T-cellene selektivt kan drepe tumorceller uten å skade sunne celler.

"Hvis de gjør det, kan disse cellene injiseres direkte til pasienter for terapi. Dette kan realiseres i en ikke så fjern fremtid," sier Kawamoto.

Genetic Engineering Will Change Everything Forever – CRISPR (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Medisinsk praksis