Adusave (loxapin) inhalasjonspulver godkjent for skizofreni eller bipolar omrøring


Adusave (loxapin) inhalasjonspulver godkjent for skizofreni eller bipolar omrøring

ADASUVE (loxapin) Inhalasjonspulver har nettopp blitt godkjent av US Food and Drug Administration (FDA) for akutt behandling av agitasjon som skyldes skizofreni eller bipolar I lidelse. De forventer at behandlingen vil være tilgjengelig rundt tredje kvartal 2013.

Akutt agitasjon er en av de mest alvorlige symptomene på lidelser for slike forhold som skizofreni og bipolar, og inkluderer spenning, fiendtlighet og irritabilitet. Disse psykiatriske forstyrrelsene er ganske vanlige, med rundt 2,4 millioner mennesker i USA rammet av schizofreni og 5,7 millioner ved bipolar sykdom. Det er spådd at rundt 9 av hver 10 av personer med disse lidelsene opplever agitasjon minst en gang.

Behandlingen bruker Staccato-leveringssystemet utviklet av Alexza Pharmaceuticals, Inc. for å frigjøre det antipsykotiske legemidlet Ioxapin i lungene, som deretter raskt absorberes av kroppen. Som den første ikke-injiserbare behandlingsformen for å lindre symptomer på agitasjon, representerer ADUSAVE en ikke-tvangsbehandling som raskt reduserer symptomene hos mange pasienter med agitasjon.

Thomas B. King, konsernsjef i Alexza, sa:

ADASUVE er den første godkjente, ikke injiserbare behandlingen for akutt behandling av agitasjon hos voksne med skizofreni og bipolar I-forstyrrelse. Evaluering og behandling av agitasjon, tror vi at evnen til å levere medisiner raskt og ikke-invasivt, vil være viktig for pasienter og fagfolk som bryr seg om dem. Dette er en milepældag for Alexza, og vi er stolte av våre prestasjoner i å utvikle denne unike produkt."

FDA-godkjenningsbeslutningen ble basert på resultater av stoffets ytelse i kliniske studier. To kliniske fase 3-studier ble gjennomført som inkluderte totalt 1.600 pasienter som tok enten ADASUVE eller placebo. Det første fase 3 kliniske forsøket fokuserte utelukkende på schizofrene pasienter mens den andre studien fokuserte på bipolare pasienter. De fant at en 10 mg dose av ADASUVE ble funnet å være statistisk mye bedre for å redusere symptomer på agitasjon sammenlignet med placebo, mens symptomene på agitasjon droppet drastisk etter bare 10 minutter med å ta 10mg ADUSAVE dosen.

Ifølge en hovedforsker i ADASUVE-kliniske studier, har Michael Lesem, MD, administrerende direktør, Claghorn-Lesem Research Clinic, Houston, TX:

"De dataene vi har sett fra kliniske studier i ADASUVE Phase 3 hos pasienter med skizofreni og bipolar I-forstyrrelse, er overbevisende. Jeg tror at ADASUVE representerer et viktig nytt og tiltrukket terapeutisk alternativ for behandling av agitasjonspasienter som vil dra nytte av en ikke-tvingende terapeutisk Intervensjon som fungerer raskt for å lindre sine symptomer."

Det skal bemerkes at pasienter med astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (COPD) som tok ADASUVE ble funnet å ha en høyere risiko for bronkospasme. Tilstanden forårsaker alvorlige problemer med å puste og kan til slutt føre til åndedrettsstanse eller luftveissykdommer. Av denne grunn vil stoffets administrasjon overvåkes av ADASUVE Risikovurdering og -reduksjonsstrategi (ADASUVE REMS).

Depression and Bipolar Support Alliance (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Psykiatri