Kirurgiske feil oppstår mer enn 4000 ganger i året i usa


Kirurgiske feil oppstår mer enn 4000 ganger i året i usa

Hendelser som aldri skal oppstå i kirurgi ("hendelser") skjer minst 4000 ganger i året i USA, ifølge forskningen fra Johns Hopkins University.

Funnene, publisert i Kirurgi , Er den første av sitt slag å avsløre den ekte omfanget av utbredelsen av "aldri hendelser" på sykehus gjennom analyse av nasjonale feilbehandlingskrav. De observert at over 80.000 "aldri hendelser" skjedde mellom 1990 og 2010.

De anslår at en kirurg minst 39 ganger i uken etterlater fremmedlegemer inne i pasientene, som inkluderer ting som håndklær eller svamper. I tillegg oppstår kirurger som utfører feil operasjon eller opererer på feil kroppsdel ​​rundt 20 ganger i uken.

Marty Makary, M.D., M.P.H., en lektor ved kirurgi ved Johns Hopkins University School of Medicine, sa:

"Det er feil i helsevesenet som ikke kan forebygges. Infeksjonsratene vil sannsynligvis aldri komme ned til null, selv om alle gjør alt riktig, for eksempel. Men hendelsene vi har estimert, er helt forebyggbare. Denne studien fremhever at vi ikke er nærliggende Hvor vi skal være og det er mye arbeid å gjøre."

Forskerne mener at dette funnet kunne bidra til å sikre at bedre systemer utvikles for å forhindre disse "aldri hendelsene" som aldri burde skje.

Studien undersøkte data fra National Practitioner Data Bank som håndterer medisinske feilbehandlingskrav til å beregne totalt antall feiloperasjoner, feiloperasjoner og feilprosedyrer.

Over 20 år. De fant mer enn 9.744 betalte feilbehandlingskrav som kostet over 1,3 milliarder dollar. Av hvem 6,6% døde, mens 32,9% var permanent skadet og 59,2% var midlertidig skadet.

Rundt 4.044 forekommer det ikke hendelser årlig i USA, ifølge estimater fra forskerholdet som analyserte frekvensene av feilbehandlingskrav på grunn av uønskede kirurgiske hendelser.

Mange sikkerhetsprosedyrer har blitt implementert i medisinske sentre for å unngå noen hendelser, for eksempel tidsavbrudd i operasjonene, for å sjekke om kirurgiske planer samsvarer med pasientens behov. I tillegg til dette, er en effektiv måte å unngå operasjoner som utføres på feil kroppsdel, bruk av blekk for å markere operasjonsstedet. For å forhindre menneskelig feil merker Makary at elektroniske strekkoder skal implementeres for å telle svampe, håndklær og andre kirurgiske instrumenter før og etter operasjonen.

Det er et krav at alle sykehus rapporterer antall dommer eller krav til NPDB. Makary gjorde imidlertid oppmerksom på at disse tallene kan være lave fordi noen ganger gjenstander som etterlates etter operasjonen, blir aldri oppdaget.

De fleste av disse hendelsene skjedde blant pasienter i slutten av 40-årene, kirurger i samme aldersgruppe utgjorde mer enn en tredjedel av tilfellene. Mer enn halvparten (62%) av kirurgerne som var ansvarlige for hendelser ble funnet å være involvert i mer enn en hendelse.

Makary kommenterer viktigheten av å rapportere aldri hendelser til offentligheten. Han understreker at ved å gjøre det, vil pasientene ha mer informasjon om hvor de skal gå for kirurgi, og legge press på sykehusene for å opprettholde kvaliteten på omsorg. Sykehusene bør rapportere eventuelle hendelser til Komiteen, men dette blir ofte overset og mer håndheving er nødvendig.

This Is Everything: Gigi Gorgeous (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Medisinsk praksis