Utvidet bruk av zytiga godkjent av fda for sen-scenen prostatakreft


Utvidet bruk av zytiga godkjent av fda for sen-scenen prostatakreft

I dag forlenget US Food and Drug Administration (FDA) den godkjente bruken av Zytiga (abirateronacetat) som behandling for menn med senastrinns, kastreringsresistent prostatakreft (metastatisk) før den gjennomgår kjemoterapi.

Først godkjent i 2011, er Zytiga brukt hos pasienter som har utviklet prostatakreft ytterligere etter behandling med docetaxel, et kjemoterapi medikament. Zytiga er en pille som reduserer produksjonen av testosteron, det mannlige kjønnshormonet.

Dette stoffet er kjent for å bevare livskvaliteten, redusere spredning av kreft, samt redusere utviklingen av smerte og nedgangen i individets generelle helse, ifølge en studie utgitt tidligere i år.

En separat studie anbefalte også Zytiga i kombinasjon med prednison for sen-stadium, kastreringsresistent prostatakreft, og viste at Zytiga blir brukt vellykket i over 40 forskjellige land.

Tumorvekst under prostatakreft utløses av testosteron. Kirurgi eller rusmidler brukes til å redusere effektene eller blokkere etableringen av testosteron.

Castrasjonsbestandig prostatakreft er når prostata kreftcellene fortsetter å vokse selv uten store mengder testosteron.

Richard Pazdur, M.D., direktør for Office of Oncology Drug Products i FDAs senter for narkotikaevaluering og forskning, sier,

"Dagens godkjenning viser fordelene ved ytterligere evaluering av et stoff i en tidligere sykdomstilstand, og gir pasienter og helsepersonell muligheten til å bruke Zytiga tidligere i løpet av behandlingen."

FDA undersøkte søknaden om denne endrede bruken av Zytiga under agenturets prioriterte gjennomgangsprogram. Dette spesifikke programmet gir en akselerert seks måneders undersøkelse for narkotika som kan gi store fordeler ved behandling eller tilby behandling når ingen nåværende terapi eksisterer.

En klinisk studie ble utført ved bruk av 1 088 menn med senastrinns, kastreringsresistent prostata kreft som ennå ikke hadde gjennomgått kjemoterapi, som etablerte Zytiga's suksess og sikkerhet.

Studien ble utviklet for å beregne hvor lang tid en pasient eksisterte før døden, så vel som hvor lang tid en pasient levde uten videre utvikling av tumor. Disse to tidsperioder ble målt ved avbildning kjent som radiografisk progressionsfri overlevelse, eller rPFS.

Pasienter som tok Zytiga hadde en medisinsk overlevelsesrate på 35,3 måneder, mens de som tok placebo hadde en overlevelse på 30,1 måneder. Resultatene viste at Zytiga forbedret rPFS. Median rPFS var 8,3 måneder i placebogruppen, mens i den andre gruppen ikke var oppnådd ennå på beregningstidspunktet.

Bivirkninger som ble sett inkludert:

 • Felles hevelse eller ubehag
 • Varm spyling
 • diaré
 • oppkast
 • utmattelse
 • Hevelse forårsaket av væskeretensjon
 • hoste
 • urinveisinfeksjon
 • blåmerker
 • kortpustethet
 • høyt blodtrykk
De oftest dokumenterte laboratorieavvikene var:
 • Høye nivåer av enzymet alkalisk fosfatase

  Dette kan være et tegn på andre medisinske problemer

 • Lave nivåer av kalium, lymfocytter og fosfor i blodet
 • Høye nivåer av fettsyrer, leverenzymer og sukker i blodet

Gjør det selv / Utvidet bruk av CD racket (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Mannens helse