Statiner knyttet til redusert kreftdødsfall


Statiner knyttet til redusert kreftdødsfall

En ny studie fra Danmark viste at folk som regelmessig brukte statiner til å senke kolesterol og deretter fikk kreftdiagnose, var 15% mindre tilbøyelige til å dø av kreft eller annen grunn enn kreftpasienter som aldri hadde brukt statiner.

Statiner er det mest foreskrevne stoffet for å senke kolesterol og redusere risikoen for hjertesykdom.

Forskerne fra Københavns Universitet skriver om deres funn i 8. november tidlig online utgave av New England Journal of Medicine .

De bestemte seg for å se på koblingen mellom statinbruk og kreftdød fordi det som kolesterol er nødvendig for cellevekst, har det blitt foreslått at reduksjon av det kan begrense den cellulære proliferasjon som kreves for vekst i kreft og spredning.

De så ikke på om statins påvirket folks risiko for å utvikle kreft.

For forskningen brukte forskerne danske nasjonale databaser for å finne alle pasienter som hadde fått kreftdiagnostisering mellom 1995 og 2007, med oppfølging til slutten av 2009.

Dette ga data på totalt 295.925 pasienter i alderen 40 og over, hvorav 18.721 hadde brukt statiner regelmessig før kreftdiagnosen og 277.204 aldri hadde brukt statiner.

Når de analyserte dataene statistisk ved hjelp av fareforhold, fant forskerne blant pasienter som regelmessig hadde tatt statiner, døde fra kreft ble redusert med 15%, som det var dødsfall fra alle årsaker.

Eric Jacobs, strategisk direktør for farmakoepidemiologi ved American Cancer Society, sier i en uttalelse om studien at mens funnene er "spennende":

"... det betyr ikke at mennesker med kreft burde begynne å bruke statiner i håp om å forbedre deres fremgang."

Han sier at andre faktorer kan ligge bak de reduserte dødsratene. For eksempel kan det være at noen av de som tar statiner, også kunne ha tatt acetylsalisylsyre, noe som nylig publiserte studier har knyttet til forbedret overlevelse fra kreft (i august 2012 gjennomførte Jacobs og hans team en gjennomgang av slike bevis).

Jacobs påpeker også at randomiserte studier av personer som tar statiner til redusert risiko for å utvikle hjertesykdom ikke viste fordeler mot kreft - og likevel bør de ha, ifølge funnene fra denne danske studien.

Han foreslår at videre forskning nå er nødvendig for å "avklare om og hvordan statiner kan påvirke overlevelse hos kreftpasienter".

SCP-610 The Flesh that Hates (all Documents and Logs) | Object Class Keter (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Kardiologi