Dekoding balansens hemmeligheter


Dekoding balansens hemmeligheter

En ny studie, utført av Corentin Massot, en postdoktor i Institutt for fysiologi, og Adam Schneider en Ph.D. Student ved Institutt for fysikk, har utviklet en ny forståelse av hvordan hjernen behandler informasjon fra det indre øre som gir håp for de som lider av svimmelhet . Folk som lider av symptomer på Vestibulær dysfunksjon, slik som svimmelhet og svimmelhet , Møter mange utfordringer. Hvis du noensinne har sett over kanten av en klippe og følt svimmel, forstår du deres vanskeligheter.

Over 70 millioner mennesker i Nord-Amerika lider av denne tilstanden. Personer med vestibulært tap har en vanskelig tid å utføre nødvendige daglige aktiviteter (som å spise, dressing, komme inn og ut av sengen, bevege seg rundt i huset og bevege seg utenfor), fordi selv å svinge hodet litt kan de gjøre dem svimmel og gi dem en risiko for fallende.

Det har vært kjent at et sensorisk system i det indre øret, kjent som vestibulært system, hjelper oss å holde balansen ved å holde det synlige feltet stabilt når vi beveger oss rundt. Forskere har allerede utviklet grunnleggende kunnskap om hvordan hjernen danner våre oppfatninger av oss selv i bevegelse. Men til nå har ingen forstått det viktigste trinnet som nevronene i hjernen velger den informasjonen som trengs for å holde oss balansert.

Informasjonen som tas inn og avkodes av hjernen, sendt av nevroner i det indre øre, gjøres så på en komplisert måte. De perifere vestibulære sensoriske nevronene i det indre øret tar i tide varierende hastighet og akselerasjon stimuli forårsaket av vår bevegelse i omverdenen (for eksempel kjøring i en bil som endres fra en stillestående stilling til 50 km i timen). Detaljert informasjon om disse stimuliene (informasjon som bidrar til å rekonstruere hvordan stimuli endres over tid), i form av nerveimpulser, overføres av disse nevronene.

Det ble tidligere antatt at hjernen avkodede denne informasjonen lineært, og forsøkte å rekonstruere tidssekvensen for akselerasjon og hastighetsstimuli. Imidlertid kombinerte to professorer i McGill Universitys institutt for fysiologi, Kathleen Cullen og Maurice Chacron, elektrofysiologiske og beregningsmessige tilnærminger, og kunne vise at nevroner i de vestibulære kjernene i hjernen avkoder innkommende informasjon ulineært da de svarer på plutselige og uforutsette endringer I stimuli.

På hvert stadium i denne sensoriske banen, våre representasjoner i omverdenen endring. For eksempel reagerer nevroner i det visuelle systemet nærmere periferien til det sensoriske systemet (som ganglionceller i retina) vanligvis på en rekke sensoriske stimuli (en "tett" kode), i motsetning til sentrale nevroner (primær visuell cortex På baksiden av hodet) som vanligvis reagerer mye mer selektivt (en "sparsom" kode). Den selektive overføringen av vestibulær informasjon, som Chacron og Cullen dokumenterte for første gang, skjer så tidlig som den første synaps i hjernen.

Cullen sa:

"Vi var i stand til å vise at hjernen har utviklet denne svært sofistikerte beregningsstrategien for å representere plutselige bevegelsesendringer for å generere raske, nøyaktige svar og opprettholde balanse. Jeg fortsetter å beskrive den så elegant, for det er egentlig hvordan det slår meg."

Siden denne typen selektivitet som respons forbedrer hjernens oppfatning av uventede endringer i kroppsstilling, er det viktig for hverdagen. For eksempel, hvis du går av en kantring, så du ikke, innen hjernen din, er hjernen i stand til å motta den nødvendige informasjonen og utføre den sofistikerte beregningen som er viktig for å hjelpe deg med å justere posisjonen din.

Forskerne håper dette funnet vil gjelde for andre sensoriske systemer og til slutt til utviklingen av Bedre behandlinger for pasienter som lider av svimmelhet, svimmelhet og desorientering Under deres daglige aktiviteter. Dette funnet har også potensial til å føre til behandlinger som vil bidra til å redusere symptomene som kommer med bevegelse og / eller romsykdom som finner sted i mer utfordrende miljøer.

Game Theory: How Bendy EXPOSES Disney's Cartoon CONSPIRACY (Bendy and the Ink Machine) (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Medisinsk praksis