Sekvensielle bilaterale kogleære implantater forbedre livskvaliteten hos barn


Sekvensielle bilaterale kogleære implantater forbedre livskvaliteten hos barn

En rapport publisert Online først av Arkiv av otolaryngologi - Hodet og nakkekirurgi Viser bevis for at barn som får cochlearimplantater i separate, sekvensielle operasjoner, ser generelle forbedringer i livskvaliteten.

Studien ledet av Marloes Sparreboom, M.A., Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, Nederland, understreker viktigheten av å samle informasjon om livskvaliteten til barn som får kochleære implantasjoner, gitt mangel på tidligere forskning i saken. Utallige andre studier ser bare på taleoppfattelse og lydlokalisering, med kliniske innstillinger som ikke nøyaktig representerer et typisk hverdagsmiljø. Flertallet av studier indikerer at barn med bilaterale cochlearimplantater, i motsetning til å ha bare en, har bedre taleoppfattelse i støy og lyd lokalisering.

Totalt ble 39 barn med prelseual døvhet inkludert i studien. Tretti av barna fikk sekvensiell bilateral kogleær implantasjon med gjennomsnittsalderen til det første implantatet som var 1,8 år og gjennomsnittsalderen for det andre implantatet var 5,3 år. De ni andre barna hadde et ensidig (eneste øre) cochleært implantat. Foreldrene fikk generiske og sykdomsspesifikke spørreskjemaer for å fylle ut.

For barna med bilaterale kogleære implantasjoner ble det foretatt vurderinger før den andre implantatoperasjonen, etter 12 måneder, og etter 24 måneder med det andre implantatet. De sykdomsspesifikke spørreskjemaene viste at i sammenligning med barna med bare ett implantat, hadde de med bilaterale implantater tiltak av livskvalitet som fortsatte å forbedre seg med lengre varighet av bruk. Forskerne sier at alderen på den andre implantasjonen hadde liten innvirkning på mengden forbedring i livskvaliteten.

Studien fant sekvensiell bilateral cochleær implantasjon viste ingen vesentlig gevinst i generisk livskvalitet.

Forskerne forklarer

"Gevinster i QoL [livskvalitet] etter bilateral kollokal implantasjon vil overveiende bli sett i flere sykdomsspesifikke spørreskjemaer som inneholder elementer angående bilateral hørsel. Gevinstene i QoL fortsatte å forbedre seg med lengre varighet av bruk av BiCI [bilateral cochlear implant]. Spørreskjemaer er ufølsomme for endringer i hørselsstatus, gevinster i QoL som målt ved disse spørreskjemaene etter at sekvensiell bilateral kollokal implantasjon hos barn kan være undervurdert."

Test av ny 5-växlad sekventiell växellåda från Motordesign (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Sykdom