Brystkreft, kjemoterapi og langvarig tretthet


Brystkreft, kjemoterapi og langvarig tretthet

I en oppfølgingsstudie har forskere ved Moffitt Cancer Center og kolleger funnet at pasienter som får kjemoterapi for brystkreft, kan oppleve langvarig tretthet år etter behandling. Den nye studien, publisert i American Cancer Societys nåværende utgave av KREFT , Er en oppfølging av en studie om tretthet og kjemoterapi og strålebehandling for brystkreft Moffitt forskere publisert i KREFT I 2007.

"Utmattelse er blant de vanligste symptomene rapportert av kvinner som er behandlet for brystkreft," sa studien tilsvarende forfatter Paul B. Jacobsen, Ph.D., programleder for helsemessige resultater og adferd hos Moffitt.

2007-studien viste at umiddelbart etter behandling var tretthet større hos kvinner som hadde fått kjemoterapi enn hos pasientgrupper som besto av kvinner som hadde fått både kjemoterapi og strålebehandling, radioterapi alene eller i grupper uten krefthistorie. Seks måneder etter behandling rapporterte kvinner i gruppen kjemoterapi alene mer tretthet enn kombinationsbehandlingsteamet, radioterapegruppen eller gruppen med ikke-kreft.

"På grunnlag av vår 2007-studie og resultatene fra andre studier, antydet vi at tretthet i gruppen som mottok kjemoterapi, ville redusere over en treårig oppfølgingsperiode, men muligens forbli høyere enn tretthet for kvinner som hadde mottatt stråling, Kombinasjonsbehandling, eller de som ikke har noen krefthistorie, forklarte Jacobsen.

Den nylig publiserte oppfølgingsstudien besto av 205 pasienter som hadde fått kjemoterapi sammenlignet med 193 kvinner i en kontrollgruppe uten krefthistorie. Kontrollene var innen fem år av kreftpasientene og bodde i samme postnummer som deres partnerkreftpasienter. Gjennomsnittsalderen for begge grupper var 55. Tretthetene ble målt på seks måneder og 42 måneder.

Deres nye funn motsatte imidlertid forventningen om at pasienter som mottar kjemoterapi, over tid vil oppleve mindre tretthet og til slutt se at deres utmattelsesnivåer reduseres til lik kvinner i de andre to gruppene.

"I motsetning til våre forventninger ble tretthet ikke redusert over tid for pasienter i kjemoterapi-gruppen," sa Jacobsen, som studerer atferdsmessige og psykososiale aspekter ved kreft, kreftbehandling, utfall og kreftoverlevelse. "I noen tilfeller ble tretthet forverret, Og dette funnet er ikke i samsvar med tidligere forskning."

Blant de mulige faktorene som påvirker den langsiktige eller forverrede trettheten, inkluderte potensialet for vektøkning, vanlig blant pasienter som mottar kjemoterapi, og som ifølge forskerne sjelden går tilbake til sin pre-behandlingsvekt.

En variabel som påvirker langvarig eller forverret tretthet kan innebære støttende omsorg, foreslo forskerne.

"Dette funnet har viktige implikasjoner for pasientopplæring og overvåking av tretthet under oppfølging," konkluderte Jacobsen. "Våre resultater skal informere pasientopplæringsarbeidet når pasienter som får kjemoterapi ofte blir fortalt at deres tretthet gradvis vil redusere etter behandling. Ønsker å kommunisere til sine pasienter som har fått kjemoterapi at deres tretthet kanskje ikke forbedrer seg over tid og kan forverres."

Forskerne konkluderte med at pasientene skulle bli informert om inngrep som er kjent for å være effektive mot tretthet etter behandling, for eksempel trening og kognitiv atferdsterapi.

MUSIC REIKI, universal energy, relaxation, well-being, balance, harmony of the chakras, healing... (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Helse kvinner