Oral prevensjonsmiddel knyttet til prostatakreft


Oral prevensjonsmiddel knyttet til prostatakreft

Det er en signifikant sammenheng mellom bruk av orale prevensjonsmidler eller p-piller og forekomsten av prostatakreft, sier forskerne som har undersøkt forslaget om at biprodukter av disse stoffene kommer inn i miljøet, for eksempel vannforsyningen, og fører til en Økning i østrogeneksponering på lavt nivå i berørte populasjoner.

David Margel, og Neil E Fleshner fra Princess Margaret Hospital ved University of Toronto i Canada, skriver om deres funn i 14 november online utgave av BMJ Open . De konkluderer med at studien viser en signifikant tilknytning mellom orale prevensiver og prostatakreft, og at:

"Det er hypothesised at effekten av [oral antikonceptivitet] kan formidles gjennom miljø østrogen nivåer, dette nye konseptet er verdt ytterligere undersøkelse."

Flere studier har allerede antydet at eksponering for østrogen kan øke risikoen for prostatakreft, slik at Margel og Fleshner tok dette et stadium videre: hva om bruk av orale prevensiver kunne plassere nok østrogen i miljøet slik at det øker prostata kreftrisiko i den eksponerte befolkning?

For deres økologiske undersøkelse analyserte de globale data fra International Agency for Cancer on Cancer (IARC) for 2007 og FNs World Contraceptive Use 2007-rapport for å korrelere statistikk over forekomst av prostatakreft og relaterte dødsfall til bruk av prevensjonsmidler.

De analyserte dataene etter land og kontinenter, og de sammenlignet resultatene fra oral prevensjonsbruk med alle andre former for prevensjon, som intrauterine enheter, kondomer eller vaginale barrierer.

Resultatene viste at:

  • Oral prevensjonsbruk var signifikant knyttet til forekomsten av prostatakreft og relaterte dødsfall i enkelte nasjoner.
  • Oral prevensjonsbruk var også knyttet til forekomst av prostatakreft i Europa.
  • Det var ingen sammenheng mellom bruk av andre former for prevensjonsmiddel og forekomst av prostatakreft eller dødsfall.
  • Videre analyse viste at forbindelsene med oral prevensjonsbruk ikke var avhengig av landets rikdom.
Selv om forfatterne påpeker at studien ikke viser en årsakssammenheng, mener funnene at det er behov for ytterligere undersøkelser, både for å bekrefte dem og å prøve og finne ut de kjemiske og biologiske veiene mellom mulige årsaker og effekter.

I deres diskusjon foreslår de en plausibel forklaring på sammenhengen mellom oral antikonceptiv bruk og prostatakreft, at de orale prevensjonene som brukes idag, ofte inneholder høye doser etinyløstradiol (et oralt bioaktivt østrogen) som "utskilles i urin uten nedbrytning Dette kan da ende opp i drikkevannsforsyningen eller gå opp i matkjeden."

TED's secret to great public speaking | Chris Anderson (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Mannens helse