Genetisk kobling mellom leukemi og nedsatt syndrom


Genetisk kobling mellom leukemi og nedsatt syndrom

Forskere er nærmere utviklet medisiner for å behandle akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) etter å ha identifisert mutasjoner i JAK2 Gen involvert i Downs syndrom, som er forbundet med denne form for leukemi. Dr Shai Izraeli (Sheba Medical Center, Ramat Gan, Israel) og kollegaer forklarer sin forskning i en artikkel publisert tidlig online og i en kommende utgave av The Lancet .

En kreft i blodet eller benmarg, leukemi er en sykdom som er preget av unormal reprosjon av leukocytter eller hvite blodlegemer. Downs syndrom er en genetisk lidelse som oppstår når et menneske har en tredje kopi av kromosom 21 i stedet for de vanlige 23 parene av kromosomer. Ikke bare gjør Downs syndrom barn med nedsatt kognitiv evne og fysisk vekst, men tilstanden resulterer også i en 20 ganger økt risiko for å utvikle akutt leukemi, inkludert ALL. Siden mutasjoner av genet JAK2 Har vært knyttet til kreft som påvirker andre typer hvite blodlegemer (myeloproliferative) sykdommer, dr. Izraeli og kollegaer antydet at mutasjoner av JAK2 Er en felles molekylhendelse som finnes i Downs syndromrelaterte ALL.

Testene krevde benmargsprøver fra pasienter med Downs syndromrelaterte ALL. Av 87 pasienter som møtte de nødvendige kriteriene, hadde 18% (16) somatisk (spontan, ikke arvet) oppkjøpt JAK2 mutasjoner. I tillegg fant forskerne at barn med en JAK2 Mutasjon var 4,1 år yngre ved ALL diagnose enn de barna som ikke hadde mutasjonen - 4,5 år vs 8,6 år. Studien viste fem mutasjoner (alleler) som hver påvirket en enkelt aminosyrerest i proteinet som genet kodet, kalt R683.

Dr Izraeli og kolleger konkluderer med at det er en spesifikk tilknytning mellom utviklingen av forhold som ALL og somatisk mutasjon i JAK2 gen. De skriver: "Somatisk kjøpt R683 JAK2 Mutasjoner definerer en distinkt akutt lymfoblastisk leukemi undergruppe som er unikt forbundet med Downs syndrom. JAK2 Inhibitorer kan være nyttige for behandling av denne leukemi."

Dr Charles G Mullighan (St Jude Children's Research Hospital, Memphis, TN, USA) skriver i en medfølgende redaksjonell om de betydelige fremskrittene som er gjort i resequencing hele genomene leukemi og andre svulster. Mullighan skriver: "Disse tilnærmingene, kombinert med genomsøkende analyser av endringer i DNA-kopiantal og epigenetiske fenomener, vil legge nakken av akutt lymfoblastisk leukemi, og la oss identifisere logiske veier for terapeutisk inngrep i denne sykdommen."

Mutasjoner av JAK2 I akutte lymfoblastiske leukemier forbundet med Downs syndrom

Dani Bercovich, Itamar Ganmore, Linda M Scott, Gilad Wainreb, Yehudit Birger, Arava Elimelek, Chen Shochat, Giovanni Cazzaniga, Andrea Biondi, Giuseppe Basso, Gunnar Cario, Martin Schrappe, Martin Stanulla, Sabine Strehl, Oskar A Haas, Georg Mann, Vera Binder, Arndt Borkhardt, Helena Kempski, jan Trka, Bella Bielorei, Smadar Avigad, Batia Stark, Owen Smith, Nicole Dastugue, Jean-Pierre Bourquin, Nir Ben Tal, Anthony R Green, Shai Izraeli

The Lancet .

DOI: 10.1016 / S0140-6736 (08) 61341-0

Klikk her for å se Journal Website

3 clues to understanding your brain | VS Ramachandran (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Sykdom