Føderale regjeringen ønsker å teste antrax vaksine på barn


Føderale regjeringen ønsker å teste antrax vaksine på barn

Terrorister kan bruke de potensielt dødelige Anthrax-bakteriene på et angrep mot USA, og det er rikelig med vaksiner lagret for bruk mot dette og andre mulige biologiske agenter for krigføring. Imidlertid har de aldri blitt testet på barn, så effekten og mulige bivirkninger av vaksinene er ukjente hos barn.

Obama-administrasjonen har bedt National Biodefense Science Board for å møte i dag (fredag) for å diskutere dette ganske følsomme og litt sjokkerende problemet. Styret gir råd og veiledning til Institutt for helse og menneskelige tjenester om spørsmål knyttet til forberedelser til kjemiske, biologiske og nukleare nødsituasjoner. Vedtatt i 2006, ved lov, har NBSB 13 stemmeberettigede medlemmer med et bredt spekter av kompetanse innen vitenskap, medisin og folkehelse. I tillegg er det ikke-stemmeberettigede ex officio medlemmer, som ansett av sekretæren.

Styret ble etablert i 2006 under ledelse av Pandemic and All-Hazards Preparedness Act, undertegnet i lov av G.W. Bush den 19. desember 2006. Dets oppgaver og mål kan virke edle, men det blir litt som minner om George Orwells 1984, og gir grunn til bekymring, da regjeringsdepartementene begynner å diskutere slike makabre programmer som dette.

Med tanke på mengden motstand som allerede er på plass mot basale vaksiner som meslinger, hepatitt, samt kontroverser som omgir autisme og kvikksølvbaserte konserveringsmidler i enkelte vaksiner, er det nødvendig å starte et program som for eksempel testing av miltvaksine hos barn, for å oppfordre en del opprør.

Anthony Robbins, tidligere leder av US National Vaccine Program, har skrevet et stykke for ABC News som omhandler dette problemet. Han påpeker at rådgivende råd og foreldre vurderer å registrere sine barn i en miltvaksinestudie, må vite om sannsynligheten for en miltbrannutslipp i USA for å fullt ut kunne veie risikoen og fordelene - men Robbins anser det lite sannsynlig at foreldrene vil Har nok informasjon til å vurdere risikoen for utgivelse:

Foreldre tilbød et spor i miltvaksinprøven fordi barna deres måtte stole på de samme eksperter som trodde at det var biologiske våpenlager i Irak. I opprøret til invasjonen av Irak oppfunnet vårt regjeringens intelligensbyrå en biologisk våpenstrussel, som fant irakiske lagre av koppevirus og miltbrandsporer; Lagre som aldri ble funnet.

Etisk forskning krever emner som er fullt informert om risikoen, men selvfølgelig med et klassifisert forsvarsprogram, er det et behov for å holde tilbake noe, noe som gjør det vanskelig for foreldrene å stole på eller til og med ha tilstrekkelig informasjon om å registrere sine barn.

Kanskje ville det være en løsning for styret og de som er involvert i programmet å bruke sine egne barn først?

Government Surveillance of Dissidents and Civil Liberties in America (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Annen