Effektivitet av vanlig brukte smertestillende midler publisert av cochrane


Effektivitet av vanlig brukte smertestillende midler publisert av cochrane

Cochrane-undersøkere publiserte sine funn om effektiviteten til de mest brukte smertestillende stoffene i deres siste utgave av The Cochrane Library, som gjør det mulig for leger og pasienter å bestemme hvilke analgetika som skal brukes. Ca 350 individuelle studier ble gjennomført på ca. 45 000 pasienter for å vurdere den potensielle effekten av ofte brukte smertestillende midler ved bestemte doser.

Akutt smerte oppstår etter skade på vevet forårsaket enten av en skade eller som følge av kirurgi. Etter operasjonen oppstår smerteproblemet på grunn av at vev blir betent og gir smertestillende midler en sentral faktor for god pasientbehandling. Styring av smerte bidrar godt til å holde pasientene så behagelige som mulig og hjelper til med utvinningen.

Oppdagelsene av 35 Cochrane Anmeldelser av randomiserte studier som undersøker hvor effektive ulike smertestillende midler er når de brukes mot postoperativ smerte ble undersøkt av dr Andrew Moore og kollegaer som jobber ved Oxford Pain Research Unit ved Oxford University.

Moore forklarer:

"Vårt mål var å bringe all denne informasjonen sammen, og rapportere resultatene for de legemidlene med pålitelig bevis på hvor godt de jobber, eller hvilken skade de kan gjøre i enkelte orale doser."

En avgjørende oppdagelse var at ikke ett legemiddel produserte høye smertelindringer hos alle pasienter. "Hvis den første smertestillende personen prøver, ikke ser ut til å fungere, bør en lege se etter å finne et alternativt pålitelig legemiddel og se om det Er mer effektiv i den enkelte pasient. Det er mange alternativer som har en solid bevisbase, sier Moore.

Mellom ulike smertestillende midler varierer utvalg av resultater betydelig. I noen tilfeller, slik som å ta 120 mg etoricoksib, eller kombinasjonen av 500 mg paracetamol i kombinasjon med 200 mg ibuprofen, oppnådde mer enn 70% av pasientene som tok en enkelt dose for moderat eller alvorlig akutt smerte, god smertelindring. Med andre stoffer, som 100 mg aspirin og 600 mg paracetamol tatt alene, hadde bare 35% av pasientene god smertelindring. Den verste smertemordet var kodein, med bare 14% å få betydelig smertelindring. Tiden hvor smerten var lettet varierte også betydelig, fra ca. 2 timer til rundt 20 timer.

Moore sier:

"Smertehjelp trenger ikke å være et mysterium. Det er et bevisst bevis på hvor godt 46 forskjellige kombinasjoner av stoff / doser virker mot akutt smerte, men gjennomgangen viser også at det finnes mange eksempler på legemidler som det ikke er nok bevis for, Og de aktuelle stoffene skal nok ikke brukes til å behandle akutt smerte. "

Agent Orange and Atom Bomb Test Documentary (Video Medisinsk Og Faglig 2021).

§ Problemer På Medisin: Annen