Narkotika i amerikansk drikkevann


Narkotika i amerikansk drikkevann

En fem måneders undersøkelse av Associated Press har oppdaget at små mengder medikamenter, inkludert antibiotika, kjønnshormoner og anti-beslagsforbindelser, har blitt funnet i det offentlige drikkevannet som leveres til over 40 millioner amerikanere over hele USA.

Mens konsentrasjonene er så små må de måles i deler per milliard eller til og med deler per trillion, og vannforetak insisterer på at disse nivåene er innenfor sikkerhetsgrenser, sier AP at de langsiktige effektene på folks helse på så mange reseptbelagte legemidler og over Counter medisiner som acetaminophen (paracetamol) og ibuprofen, selv i små mengder, begynner å bekymre forskere.

Narkotika og deres derivater kommer inn i drikkevannstilførselen fordi når folk på medisinering går på toalettet, skiller de ut hva kroppen ikke absorberer og noen mataboliserte biprodukter. Vannfirmaer behandler avfallet før det løses i elver, innsjøer og reservoar, og deretter behandles det igjen før det kommer inn i drikkevannssystemet. Imidlertid fjerner de ulike behandlingene ikke alle spor av rusmidler.

I fem måneder besøkte AP National Investigative Team behandlingsanlegg, intervjuet over 200 forskere, tjenestemenn og akademikere, analyserte føderale databaser og gjennomgått hundrevis av vitenskapelige rapporter.

Blant sine henvendelser kom AP-etterforskerne over forskningsstudier som har "gått nesten ubemerket av allmennheten" der forskere var bekymret for effekten av drikkevannforurensningene på menneskelige celler og dyreliv.

Etterforskerne fant også at vannbedrifter ikke liker å publisere resultatene av narkotika-screeningstester fordi de tror at publikum ikke ville vite hvordan de skal tolkes og vil bli urettferdig forstyrret. Men den amerikanske miljøvernbyrået (EPA) assistentadministrator for vann, Benjamin H Grumbles, fortalte AP at:

"Vi anerkjenner at det er en voksende bekymring, og vi tar det veldig alvorlig."

AP-etterforskerne oppdaget at stoffer har blitt funnet i drikkevannet i 24 store storbyområder over hele landet. Her er noen av de viktigste funnene:

  • Sør-California: En del av drikkevann som leverer 18,5 millioner mennesker inneholdt spor av anti-epileptiske og anti-angstmedikamenter.
  • Philadelphia: behandlet drikkevann inneholdt 56 legemidler eller biprodukter, inkludert legemidler for smerte, infeksjon, kolesterolkontroll, hjerteforhold, astma.
  • San Francisco: Et kjønnshormon ble oppdaget i drikkevannet.
  • Washington DC: Det ble funnet seks stoffer i drikkevannforsyningen til hovedstaden og området rundt.
  • Tucson, Arizona: Et antibiotikum og to andre medisiner ble funnet i drikkevannet.
  • Nord-New Jersey: Drikkevann for 850 000 innbyggere ble funnet å inneholde karbamazepin, en stemningsstabilisator og et metabolisert biprodukt av angina-medisinering. Dette ble funnet av forskere fra USA Geological Survey som analyserte et behandlingsanlegg.
AP-rapporten maler et ganske kaotisk og inkonsekvent bilde av hva som skjer landsomfattende, med noen vannbedrifter som tester for et stort utvalg av farmasøytiske forbindelser og andre bare testing for to. Dette er ikke overraskende, siden AP-teamet fant at den føderale regjeringen ikke krever noen test og ikke har satt sikkerhetsgrenser for rusmidler i vann.

Det er ikke bare spillvann som er forurenset. AP-rapporten sier at vannkilder, den naturlige kilden til det meste av landets drikkevann, også er berørt. AP-etterforskerne sa at tester ble utført i vannområdene av 35 av de 62 store vannforsyningene de undersøkte, og det ble funnet rusmidler i 28 av dem. Seks av de 28, da de ble kontaktet av AP, sa at de ikke testet drikkevannet, til tross for at vannet var forurenset.

Det ser ut til at ingen drikkevannskilde er helt fri for rusmidler. Folk som drikker vann fra egne brønner kan ikke skjønne hvor vannet kommer fra. Det kan komme fra et forurenset vannskille, som en del av New York City's upstate vannkilde som testet positivt for koffein, ofte en markør for andre stoffer som er tilstede. En mulig forurensningskilde for vannområdene kan være lekkende septiktanker, ifølge en forsker som ble intervjuet av AP-teamet.

Flaskevann og hjem filtreringssystemer er også berørt. Ifølge bransjens viktigste handelsgruppe, tester flaskerne ikke eller behandler for legemidler (og noen av disse bare ompakker vann fra springen sa AP).

Til og med vannforsyninger, dype underjordiske vannsystemer som leverer 40 prosent av USAs vannforbruk, påvirkes. AP-rapporten nevner forskere som studerte akviferer i nærheten av deponi og andre potensielle forurensningskilder i 24 stater og funnet spor av hormoner, antibiotika og andre rusmidler.

Etter hvert som flere og flere mennesker i verden tar flere og flere stoffer, og spyler dem, enten ubrukt eller etter at de metaboliseres, går konsentrasjonene inn i vannsystemet opp. Dette problemet er ikke begrenset til USA, og AP-rapporten siterer bevis fra andre land, inkludert innsjøer i Sveits og Canada. Og det er ikke bare menneskelig avfall som legger stoffer i vannsystemet, men også animalsk avfall, alt fra stoffer som brukes til å behandle husdyr, til steroider som brukes til å behandle storfe.

Det er allerede bevis på at stoffer i vannveiene er skadelige dyreliv, et glimrende eksempel er mannfisk som begynner å lage eggeplommeproteiner, en egenskap for kvinnelig fisk.

Et stort problem ser ut til å være mangel på finansiering for å undersøke de langsiktige effektene av spormengder av legemidler, eller den uforholdsmessige måten at begrensede midler blir brukt. AP-teamet intervjuet Shane Snyder, forskning og utvikling prosjektleder ved Southern Nevada Water Authority, som sa:

"Jeg synes det er synd at så mye penger går inn i overvåking for å finne ut om disse tingene er der ute, og så lite blir brukt på menneskers helse."

"Det er på tide for EPA å gå opp på platen og gjøre en erklæring om behovet for å studere effekter, både menneskelig og miljømessig," la Snyder.

Kanskje det er på tide, foreslår AP, for det fokuset som for tiden befinner seg på regulerte forurensninger som pesticider, bly og PCB, som er til stede i større mengder og dermed utgjør en større helserisiko, utvides til å inkludere medisiner.

Narkotika er et unikt tilfelle fordi de i motsetning til andre forurensende stoffer ble designet for å virke på menneskekroppen. AP-teamet snakket med en spesialist som har studert sporhormoner, hjertemedisin og andre rusmidler, zoologist John Sumpter fra Brunel University, London, som påpekte:

"Dette er kjemikalier som er designet for å ha svært spesifikke effekter ved svært lave konsentrasjoner. Det er hva legemidler gjør. Så når de kommer ut til miljøet, bør det ikke være et sjokk for folk at de har effekter."

Det er sant å si at det ikke er klare tegn på at spormengder av rusmidler i drikkeforsyningen forårsaker skade, men det er fordi det ikke har vært noen langsiktige studier på de kombinerte effektene av så mange rusmidler, om enn i spormengder. Kliniske studier av medisiner omhandler seg selv med en begrenset tidsperiode og bruker doseringsmengder for å teste sikkerhet og bivirkninger. De ser ikke på livstidsvirkningen av spormengder av stoffet, og absolutt ikke i kombinasjon med et stort antall andre.

Klikk her for en konto av AP Invetsigation.

Klikk her for analytiske metoder godkjent for overvåkning av drikkevann, oppført med forurensning (EPA).

Kilder: Associated Press.

Locked Up Escape Artist Holds His Breath for 4 minutes on Norway's Got Talent. (Norske Talenter) (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Annen