Link etablert mellom flere pasienter som blir arrestert på sykehus ufrivillig og færre psykiske sjuksenger


Link etablert mellom flere pasienter som blir arrestert på sykehus ufrivillig og færre psykiske sjuksenger

Ifølge en nylig studie publisert på bmj.com, har sykehusene i England de siste 21 årene hatt en enorm økning i antall pasienter som blir arrestert for psykisk lidelse, samtidig som det har vært en reduksjon i antall senger for pasienter med dette lidelse. Studien ble utført av erfarne forskere fra Warwick University, University of London og Queen Mary, og Newcastle University.

Forskningen har vist at reduksjonen i antall senger for psykisk lidelse, som faktisk ble gjort som en del av en politikk for å maksimere samfunnsalternativene for sykehusopphold, hadde en direkte sammenheng med det økende antallet ufrivillig pasienttilgang til psykiatriske sentre.

De siste årene, med et mål om å deinstitusjonere omsorgen for psykisk syke i utviklede land, har antall senger for psykisk lidelse blitt redusert. For å oppnå dette målet har det også blitt gjort flere endringer i lovgivningen i Storbritannia, slik som innføringen av mental helse loven 1983. Til tross for innsats som kriseoppløsning hjemme behandling, assertiv oppsøkelse og tilgjengelighet av samfunns psykiske helsestudier, en rekke Landene har sett en økning i ufrivillig pasienttilgang til psykiatriske sentre.

Den økende bruken av tvungen internering er ganske ubehagelig blant både pasientene og helsepersonellene. Store utgifter involvert i pasientbehandlingen gjør det også en kilde til bekymring for tjenesteleverandører og kommisjonærer.

Analysen ble utført av forskere basert på de tilgjengelige dataene i NHS Informasjonssenter og Helsedepartementet. Forskerne tok et notat om sykehusaktivitetsstatistikken om NHSs psykisk sykdomsbedring og ufrivillig pasientopptak, mellom 1988 og 2008.

Det ble funnet at de ufrivillige pasientakseptene i disse to tiårene økte fra 40,2% til 65,6% per 100 000 voksne / år, samtidig som det var en reduksjon på 62% i antall senger for psykisk sykdom per 100 000 voksne.

Når en tidsforsinkelse på ett år ble brukt, ble det funnet en vesentlig tilknytning mellom disse variablene, med sengreduksjoner som førte til antall ufrivillig pasientopptak. Til slutt viste det seg at i løpet av det følgende år viste det seg at det var en ekstra ufrivillig pasientopptak for hver to senger lukket.

Informasjonen om de kliniske årsakene til opptak ble ikke nevnt i datasettet som ble analysert; Men forfatterne av studien har uttalt at det ikke er sannsynlig at økningen gjenspeiler

"En ellers urapportert dramatisk økning i forekomsten av alvorlige psykiske lidelser i England."

Forskerne konkluderer,

"Vi legger vekt på at dette papiret ikke tyder på at sengetap er egentlig uegnet. Denne strategien kan vel være et rimelig tiltak, men bedblandingen må undersøkes nærmere, og det kan hende at vurderingen og konsekvensene av sengenes lukninger må vurderes Mer nøye. Samlet gir denne studien viktige bevis for behovet for å forutse effekten av sengelukninger."

Kilde: British Medical Journal

Baby and Child Care: Benjamin Spock Interview (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Psykiatri