Studie avviser forholdet mellom oral prevensjonsmiddel før graviditet og respiratoriske problemer hos barn


Studie avviser forholdet mellom oral prevensjonsmiddel før graviditet og respiratoriske problemer hos barn

Med tanke på at orale prevensjonspiller (OCP) er så mye brukt, kan en norsk studie som ble presentert på årsmøtet i det amerikanske alvaksakademiet, AAAAI, gi trygghet til mødre som har brukt dem før de blir gravid.

"Gitt at progesteron er et nøkkelhormon under graviditet, kan bruk av progestinholdige OCP før graviditet påvirke fosterets respiratorisk og immunutvikling, forklarer studien første forfatter Dana B. Hancock, PhD." I 1997 skrev forskerne at en mors OCP Bruk kan øke risikoen for astma hos barnet. Siden da har noen få studier støttet bevis for denne hypotesen, men dataene er begrensede og ufullstendige."

I norsk mor- og barnkoordinatstudie så Hancock og kollegaer på sammenhenger mellom typen OCP brukt av moren før graviditet og nedre luftveisinfeksjoner hos 60.225 barn fulgt til 6 måneder gamle infeksjoner i nedre luftveier og hvesning i 42.520 barn fulgte Til 18 måneder og astma hos 24 472 barn fulgte til 36 måneder gammel.

Bruk av østrogen-progestinkombinasjoner før graviditet var ikke forbundet med infeksjoner i nedre luftveier, hvesning eller astma hos barna fulgt i studien. Bruk av progestin-eneste pille i året før hadde graviditeten en liten positiv sammenheng med hvesning hos barn på 6 til 8 måneder, men forskerne bemerket at svært få kvinner brukte denne typen pille.

"Vi fant at bruk av den kombinerte pillen, tatt av de fleste kvinner som bruker OCP, ikke var assosiert med skadelige respiratoriske utfall hos avkom. Dette skulle gi trygghet for det store flertallet av kvinner som brukte OCP i løpet av de fødselsårene de har. Den mye mindre brukte progestin-eneste pillen kan ikke gjenspeile årsak og virkning, men antyder at forskerne ser på disse to typer piller separat i fremtiden, sier Stephanie J. London, MD, DrPH, hovedforsker ved Institutt for Institutt for Environmental Health Sciences og senior forfatter av studien.

Kilde: American Academy of Allergy, Astma & Immunology (AAAAI)

Abortion Debate: Attorneys Present Roe v. Wade Supreme Court Pro-Life / Pro-Choice Arguments (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Helse kvinner