Folk deltar i kliniske forsøk for egen og samfunnsmessig fordel


Folk deltar i kliniske forsøk for egen og samfunnsmessig fordel

En undersøkelse av pasienter som deltok i en klinisk studie for en ny hiv-behandling, fant at flertallet av pasientene ikke bare søkt å dra nytte av forsøket, men også innså at deltakelse i forskning kan bidra til samfunnet som helhet. Resultatene av studien er publisert i 23 juni utgaven av Arkiv for internmedisin .

Hvorfor frivillige folk til kliniske forsøk? Forskere har økt innsatsen for å svare på dette spørsmålet, men mangler fortsatt informasjon som forklarer motivasjonene til pasientens fortsatte deltagelse i forsøk. David Wendler, Ph.D. (Department of Bioethics, National Institutes of Health Clinical Center) og kollegaer spør: "Hvorfor fortsetter pasientdeltakere, spesielt de som er randomisert til en kontrollgruppe, å ta imot de ekstra risikoene og byrdene, for eksempel ekstra kliniske besøk og ekstra forskningsmetoder, som Kliniske forskningssteder på dem? " Dette spørsmålet er av særlig betydning, ifølge forskerne, "Gitt synet på at klinisk forskning misbruker pasientdeltakere ved å utsette dem for økt risiko og byrder til fordel for andre."

Undersøkelsesdataene kommer fra deltakerne i en fase 3-prøve som er designet for å sammenligne antiretrovirale medisiner alene med medisinene parret med et immunsystemrelatert protein kalt interleukin 2 (IL-2). Evalueringen av subkutan proleukin (Interleukin-2) i en randomisert internasjonal prøvestudie (ESPRIT) består av HIV-infiserte pasienter fra Argentina, Brasil og Thailand, og de som hadde blitt innmeldt i minst seks måneder ble bedt om å svare på en undersøkelse Som undersøkte deres motivasjoner og erfaringer.

Totalt 582 deltakere reagerte på undersøkelsen, 290 fra den antiretrovirale medisineringsgruppen og 292 fra gruppen som også mottok IL-2. Å velge fra en liste med 12 grunner for å være igjen i forsøket, "Mer enn 80 prosent angav at muligheten til å få medisinsk eller personlig fordel, og muligheten til å hjelpe andre var svært viktige grunner for å fortsette å delta." I tillegg trodde 90 prosent at de var et viktig bidrag til samfunnet, og 84 prosent uttrykte stolthet i å bidra til å fremme vitenskapelig kunnskap."

Ifølge forskerne viser deres resultater at flere grunner kan motivere pasientene til å fortsette gjennom klinisk forskning, selv med risiko og byrder. Forfatterne legger til: "Viktigst av alt var det faktum at respondentene var motiverte for å få behandling for en livstruende sykdom, ikke til hinder for at de ble motivert til å hjelpe andre gjennom deres deltakelse i ESPRIT-studiet også."

"Disse funnene avslører at det er mulig å gjennomføre klinisk forskning i utviklingsland uten å utnytte pasientdeltakernes manglende forståelse for at de deltar i forskning og uten å utnytte deres behov for medisinsk behandling for å få dem til å bidra til mål som de ikke støtter, "Konkluderer forfatterne.

Hvorfor pasienter fortsetter å delta i klinisk forskning

David Wendler, PhD; Benjamin Krohmal; Ezekiel J. Emanuel, MD, PhD; Christine Grady, PhD, RN; For ESPRIT-gruppen

Arkiv for internmedisin . 168 [12]: s. 1294 - 1299.

Klikk her for å se abstrakt

Culture in Decline | Episode #1 "What Democracy?" by Peter Joseph (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Medisinsk praksis