Oppdagelse av en forbindelse som forhindrer veksten av prostatakreftceller


Oppdagelse av en forbindelse som forhindrer veksten av prostatakreftceller

Forskere fra VTT Teknisk Forskningsenter i Finland og Åbo Universitet har vist at et antibiotikum kalt "monensin" forhindrer veksten av prostatakreftceller. Monensin brukes for eksempel i kjøtt- og meieriindustrien.

Bevis som pekte på effekten av monensin dukket opp i et prosjekt som undersøker effekten av nesten 5000 stoffer og mikromolekyler på veksten av prostatakreftceller. Prosjektet involverte de fleste stoffene på markedet i dag. Forskere fant at små mengder forbindelser - disulfiram (Antabus), tiram, tricostatin A og monensin - kan forhindre vekst av prostatakreftceller uten signifikante effekter på veksten av normale humane prostataepitelceller.

Ytterligere studier viste at monensin forårsaket prostatakreftcelledød ved å redusere mengden testosteronreseptor og ved å øke produksjonen av reaktive oksygenarter og indusere DNA-skade. I tillegg ble monensin vist å ha kombinert effekt med antiandrogener - stoffene undertrykker effektene av androgener - for å forhindre prostatakreftcellevekst.

"Disse forskningsresultatene gir anledning til en potensiell ny bruk for monensin. Resultatene viser også at effekten av antiandrogener i å undertrykke veksten av kreftceller kan forbedres ved bruk av legemidler som inducerer produksjon av reaktive oksygenarter", sier Senior Research Forsker Kristiina Iljin fra VTT og forskningsforsker Kirsi Ketola fra Åbo Universitet.

Forskningsfunnene om virkningene av legemidler og mikromolekyler ble publisert i Klinisk Kreftforskningsjournal i 2009. Effektene av monensin på å forhindre vekst av prostatakreft ble publisert i Molecular Cancer Therapeutics journal i desember 2010.

Nylig har medisinske selskaper vist stor interesse for slike prosjekter som tar sikte på å finne nye indikasjoner på etablerte stoffer. Siden dosering og bivirkninger av legemidler som allerede er i bruk og deres kombinerte effekter med andre legemidler er relativt velkjente, kan denne typen legemiddelreposisjonering føre til betydelige kostnadsbesparelser.

Prostatakreft er den nest vanligste årsaken til kreftdød hos menn etter lungekreft. Det er anslått at globalt omgår 300.000 menn fra prostatakreft hvert år.

Kilde:

VTT, seniorforsker Kristiina Iljin

VTT Teknisk Forskningsenter i Finland

SCP-507 Reluctant Dimension Hopper (Complete Document) | object class safe | Humanoid SCP (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Mannens helse