Medisinske feil forblir sta på samme nivå, til tross for intensiv innsats


Medisinske feil forblir sta på samme nivå, til tross for intensiv innsats

Antall medisinske feil og uunngåelige feil, betegnet Pasientskader , Har ikke gått ned over en seksårig periode i USA, til tross for alvorlig innsats for å forbedre ting, rapporterte forskere fra Harvard Medical School i NEJM (New England Journal of Medicine) Etter å ha undersøkt seks års verdi av medisinske journaler på 10 North Carolina sykehus.

Lagene av sykepleieruttalere så på medisinske journaler på over 2 341 sykehusinnleggelser som spenner fra begynnelsen av 2002 til slutten av 2007, de ble alle valgt tilfeldig. 588 eksempler på pasientskader ble funnet, inkludert kirurgiske feil, doseringsfeil og sykehusoppkjøpte infeksjoner - det er en pasientskadefrekvens på 25,1 per 100 inntak.

Forfatterne skrev:

  "Selv om det er skuffende, er fraværet av tilsynelatende forbedringer ikke helt overraskende."
84,4% av pasientskader var kortvarig og ikke alvorlig, bortsett fra 50 som ble klassifisert som livstruende . 14 av pasientene døde og 17 hadde problemer som ble permanente.

Etterforskerne sa at de hadde valgt Nord-Carolina på grunn av sin gode historie og forpliktelse til pasientsikkerhet. De la til at deres funn trolig gjenspeiler det som har skjedd rundt om i landet.

Institutt for medisin (IoM) publiserte en kritisk rapport om feilfrekvenser i 1999, og fikk sykehusene til å prøve å gjøre noe med det. Dr. Christopher Landrigan, studieforfatter, skrev at ingen standardiserte retningslinjer som kan hjelpe klinikker og medisinske sentre tilnærming sikkerhetsforbedringer eksisterer.

Forskerne fant at inntrenging av bevisbasert sikkerhetspraksis har vært ganske beskjeden - tilsynelatende har bare 1,5% av amerikanske sykehus implementert et omfattende system av elektroniske medisinske journaler.

Landrigan sa:

  "Det som er gjort riktig er at regulatoriske byråer har begynt å prioritere pasientsikkerhet. Men disse anstrengelsene har i stor grad vært et patchwork av ikke-tilknyttet innsats og så langt har de ikke vært så sterke som de kan være."
63,1% av alle de medisinske feilene kunne vært unngått, forfatterne skrev. Forskerne så på pasientopptegnelser og diagrammer og identifiserte flere hendelser som kunne ha utløst en medisinsk feilhendelse:
 • Resultat av en prosedyre - 186 skader
 • Medisinsk feil - 162 tilfeller
 • Nosokomiale (oppkjøpt på sykehus) infeksjoner - 87 tilfeller
 • Andre terapier - 59 saker
 • Diagnostiske evalueringer - 7 tilfeller
 • Falls - 5 saker
Forfatterne konkluderte med:
  "I en undersøkelse av 10 North Carolina-sykehus fant vi at skader forblir vanlige, med lite bevis på utbredt forbedring. Det er nødvendig med ytterligere innsats for å omdanne effektive sikkerhetsintervensjoner til rutinemessig praksis og å overvåke helsevesenets sikkerhet over tid."
"Temporal Trends in Rates of Patient Harm som følge av medisinsk behandling"

Christopher P. Landrigan, MD, MPH, Gareth J. Parry, Ph.D., Catherine B. Bones, MSW, Andrew D. Hackbarth, M.Phil., Donald A. Goldmann, MD, og ​​Paul J. Sharek, MD, MPH

N Engl J Med 2010; 363: 2124-2134 25. november 2010

The Choice is Ours Official Full Version (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Medisinsk praksis