Gen linker til anoreksi funnet


Gen linker til anoreksi funnet

Forskere ved Barnas sykehus i Philadelphia har identifisert både vanlige og sjeldne genvarianter forbundet med spiseforstyrrelsen anorexia nervosa. I den største genetiske studien av denne psykiatriske forstyrrelsen fant forskerne spennende ledetråder til gener som de utsetter for videre undersøkelse, inkludert gener som er aktive i nevronesignalisering og i å forme sammenkoblinger mellom hjerneceller.

Anorexia nervosa (AN) påvirker en estimert 9 av 1000 kvinner i USA. Pasienter har matavslag, vekttap, en irrasjonell frykt for vektøkning, selv når de utmattet, og forvrengt selvbilde av kroppsvekt og form.

Kvinner påvirkes 10 ganger oftere enn menn, med lidelsen nesten alltid begynner i ungdomsårene. AN har den høyeste dødeligheten av alle psykiatriske lidelser, og vellykket behandling er utfordrende.

Twin studier og andre familiestudier har antydet at AN er sterkt arvelig. "Til tross for ulike genetiske studier som identifiserte en håndfull kandidatgener assosiert med AN, har den genetiske arkitekturen underliggende følsomhet for AN i stor grad vært ukjent, sier studieleder Hakon Hakonarson, MD, Ph.D., direktør for Center for Applied Genomics på Barnas sykehus i Philadelphia. Forskningen dukket opp på nettet i Molekylærpsykiatri 16. november.

"Dette er den første genomeksjonsstudien på en stor anoreksikoordinasjon, så vel som den første studien av kopiantalvariasjoner i lidelsen," sa Hakonarson. Genomsøkende tilknytningsstudier (GWAS) søker etter enkeltnukleotidpolymorfismer eller SNPs vanlige genvarianter som vanligvis fungerer som pekere til en genregion med liten effekt på å øke sykdomsrisikoen. Studiegruppen har også utført et parallelt søk på kopieringsvariasjoner (CNVs), sjeldnere varianter som vanligvis har sterkere innflytelse på sykdomsrisiko.

Prøvestørrelsen var den største brukt i en AN-genstudie. DNA kom fra 1 003 AN-pasienter, alle sammen med 24 av dem kvinner, fra forskjellige kilder, med en gjennomsnittsalder på 27 år. Til sammenligning var det en kontrollgruppe på 3 733 pediatriske personer (gjennomsnittsalder på 13), hentet fra Barnas sykehus pediatriske nettverk.

"Vi bekreftet resultatene fra tidligere studier av anorexia nervosa: SNPs i genet OPRD1 og nær genet HTR1D gir risiko for sykdommen," sa Hakonarson. "Vi oppdaget ikke andre åpenbare kandidatgener, men vi genererte en liste over andre gener At vi analyserer i oppfølgingsstudier. " En SNP er mellom CHD10- og CHD9-genene, en region som Hakonarson assosiert med autismespektrumforstyrrelser i 2009. Kalt cadherin-gener, CHD10 og CHD9-kode for proteiner for neuronal celleadhesjon, som påvirker hvordan neuroner kommuniserer med hverandre i hjernen.

Den nåværende anoreksi-studien undersøkte også CNV-deletjoner eller duplikasjoner av DNA-sekvenser. Tidligere undersøkelser av Hakonarson og andre har vist at CNVer spiller en viktig rolle i andre nevropsykiatriske forstyrrelser, som skizofreni, bipolar lidelse og autisme.

Den nåværende studien antyder at CNVer kan spille en mindre viktig rolle i anoreksi enn de gjør i schizofreni og autisme. Likevel identifiserte forskerne flere sjeldne CNVer som bare skjedde i AN-tilfeller, inkludert sletting av DNA i en kromosomregion 13.

"Vår studie tyder på at både vanlige SNP og sjeldne CNVer bidrar til patogenesen av anorexia nervosa," sa Hakonarson. "De genvarianter vi oppdaget er verdige til videre analyse i uavhengige kohorter. Det relativt beskjedne antallet anoreksia tilfeller som forklares av disse Resultatene vi fant antyder at mange andre kandidatgener forblir ukjente. Fremtidige studier vil kreve mye større utvalgsstørrelser for å oppdage flere genvarianter involvert i denne komplekse lidelsen."

Støtten til denne undersøkelsen kom fra en instituttutviklingspris fra Barnas sykehus i Philadelphia, samt fra Price Foundation, Klarman Family Foundation og Scripps Translational Science Institute i La Jolla, California. Hakonarsons medforfattere var fra universitetet Av Pennsylvania, Scripps Translational Science Institute, Scripps Research Institute, University of California, San Diego, og Price Foundation Collaborative Group.

K. Wang et al., "En genomsøkende sammensetningsstudie om vanlige SNP og sjeldne CNVer i anoreksia nervosa," Molecular Psychiatry, publisert online 16. november 2010. doi: 10.1038 / mp.2010.107

Kilde: Barnas sykehus i Philadelphia

What's inside a Fidget Cube? (Video Medisinsk Og Faglig 2019).

§ Problemer På Medisin: Sykdom