Rivaroxaban (xarelto) reduserer slagrisiko for atrial fibrillation patients


Rivaroxaban (xarelto) reduserer slagrisiko for atrial fibrillation patients

Fase III-resultater viste at rivaroxaban en gang daglig var bedre i å senke hjerneslag og ikke-CNS systemisk embolisiko hos pasienter med atrieflimmer enn warfarin. Johnson & Johnson presenterte funnene av ROCKET AF-prøven på årsmøtet i American Heart Association, Chicago. Forsøket fant også rivaroxaban å være like trygt som Warfarin. Warfarin er for øyeblikket det mest foreskrevne legemidlet for atriale fibrillasjonspasienter for forebygging av hjerneslag.

Rivaroxaban, et oralt antikoagulant, ble oppfunnet og produsert av det tyske farmasøytiske selskapet Bayer. Det markedsføres i flere land med merkenavnet Xarelto. Hvis FDA godkjenner det i USA, vil det bli markedsført av Ortho-McNeil Pharmaceutical, en divisjon av Johnson & Johnson.

Stien viste vedvarende og overlegne fordeler over en lang periode for rivaroxaban versus warfarin mens pasientene fortsatte med medisinen. Bortsett fra å vise en 21% relativ risikoreduksjon for ikke-CNS systemisk emboli og hjerneslag, hadde de på rivaroxaban litt færre myokardieinfeksjoner samt litt færre dødsfall enn noen annen årsak enn de som fikk Warfarin.

14,9% av pasientene på rivaroxaban hadde en klinisk relevant blødningshendelse, sammenlignet med 14,5% av dem på warfarin; Sammenlignbare like priser. Forekomsten av alvorlig blødning var 3,6% for dem på rivaroxaban og 3,5% for de som fikk Warfarin. Samlet sett var sikkerheten til begge legene lik.

Robert M. Califf, M.D., studie medformann og visekansler for klinisk forskning fra Duke University, sa:

    Gitt utbredelsen og morbiditeten forbundet med atrieflimmer, og de kjente vanskelighetene med warfarinbruk, er det spennende å ha et alternativ som ble dokumentert i denne studien for å være effektiv uten økning i signifikant blødning.
Johnson og Johnson forklarte at ROCKET AF-rettssaken ( R ivaroxaban O NCE daglig oral direkte faktor Xa-inhibering i forhold til vitamin K Antagonisme for forebygging av hjerneslag og E mbolism T Rial in EN prøve F Ibrillasjon), som involverte 14.264 randomiserte pasienter, er den største noensinne som så på strokeforebygging for personer med atrieflimmer. Pasienter med en gang daglig 20mg eller 15mg rivaroksaban ble sammenlignet med de på dosejustert Warfarin.

Peter M. DiBattiste, M.D., VD for kardiovaskulær utvikling, Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development, L.L.C., sa:

    "Resultater fra ROCKET AF-studien antyder at rivaroxaban har potensial til å tilby beskyttelse for millioner av amerikanere som lever med atrieflimmer som bærer risikoen for å lide et slag, som ofte er ødeleggende og invaliderende."
Selskapet informerer om at dette er det 7. sammenhengende fase III-studiet som viser at rivaroxaban enten er lik eller bedre enn standardbehandlinger.

Pasienter på rivaroxaban behøver ikke å gjennomgå gjentatt laboratorietester som kreves for å sikre at Warfarin-nivåene er tilstrekkelige.

Rivaroxaban ble godkjent i Canada og EU i 2008 som en 10 mg tablett en gang daglig for forebygging av VTE (venøs tromboembolisme) hos pasienter med hofte- eller knæutskiftning. En rådgivende panel for FDA (mat og stoffadministrasjon) anbefalte godkjenning av rivaroxaban 10 mg en gang daglig for pasienter med hofte- og kneutskifting - de konkluderte med at en forsøk (RECORD) viste at medisinen er enten lik og muligens bedre enn subkutan enoksaparin 40 mg en gang daglig. Panelet lurte også på om det kan være en sammenheng mellom blødningsrisiko og langvarig bruk av rivaroksaban, som ikke var dekket i prøven.

Kilde: Johnson & Johnson

Pradaxa and Xarelto: Why I don't recommend them to patients (Video Medisinsk Og Faglig 2022).

§ Problemer På Medisin: Kardiologi