Personlig genomsekvensering i kreftbehandling - et stort gjennombrudd i omsorg


Personlig genomsekvensering i kreftbehandling - et stort gjennombrudd i omsorg

Forskere ved BC Cancer Agency Genome Sciences Center har gitt det første publiserte eksemplet på genomskala RNA og DNA-sekvensering av en tumor for å hjelpe til med klinisk beslutningstaking og terapeutisk valg.

Publisert nylig i tidsskriftet Genombiologi , Fokuserer forskningen på en sjeldne svulst i tungen, som har utviklet seg til metastatisk sykdom. Sjeldenheten av denne svulsten innebar at det ikke eksisterte etablerte behandlingsalternativer. Analyse av den komplette genomiske sekvensen tillot det omfattende oppdagelsen av de genetiske forandringene som hadde akkumulert i svulsten. Fra denne informasjonen ble det startet et personlig stoffregime som stabiliserte det aggressive kreft i flere måneder.

"Bruk av et komplett kart over molekylære endringer i en svulst i en klinisk setting representerer verdens første i anvendelsen av denne teknologien," sier Dr. Steven Jones, assisterende direktør i Genome Sciences Center og professor, Simon Fraser University. "Det Bruker seg i epoken med personlig medisin i onkologi, hvorved terapier vil skreddersys nettopp til den genetiske smaken av svulsten. Jeg forventer at i nesten all lengre tid vil nesten alle pasienttumorer bli karakterisert på denne måten som en selvfølge."

Mens det fremdeles er en foreløpig fase, er denne tilnærmingen av særlig relevans for sjeldnere svulstetyper, der det ikke finnes etablerte behandlingsprotokoller.

"Dette er en viktig fremgang i kreftbehandling. Genomsekvensering har evnen til å hjelpe til med å veilede kliniske avgjørelser som tilbyr personlige behandlingsstrategier og forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med kreft i BC," sier Dr. David Levy, president, BC Cancer Agency, et byrå av Provincial Health Services Authority.

Den genetiske sekvensering gjorde det mulig for klinikere å skille genene som sannsynligvis var de drivfaktorer som er spesifikke for denne svulsten, fra de gener som er involvert i normale cellulære prosesser.

"Å forstå de avgjørende primære og sekundære genetiske endringene i denne svulsten ga behandlingsmuligheter som stabiliserte en sjelden og aggressiv kreft. Denne genetiske informasjonen hjalp oss effektivt med å målrette sykdommen på måter utilgjengelig uten denne detaljerte kunnskapen," sier doktor Joseph Connors, medisinsk onkolog, BC Cancer Agency.

"Fremskrittene i DNA-sekvensering og de betydelige reduksjonene i kostnadene for sekvensering er slik at vi kan begynne å tenke på kliniske anvendelser av teknologien. En klar potensiell fordel for pasienter er muligheten til å vurdere nye tilnærminger til behandling, sier Dr. Marco Marra, regissør, BC Cancer Agency Genome Sciences Center og professor, University of British Columbia.

Forskningsinitiativet ble sterkt støttet av BC Cancer Foundation. Støtte ble også gitt av; Provinsen B.C., Michael Smith Foundation for Health Research, University of British Columbia, Simon Fraser University, Genome BC, Genome Canada, og Canadian Cancer Society Research Institute.

Kilde: BC Cancer Agency

Stress, Portrait of a Killer - Full Documentary (Video Medisinsk Og Faglig 2021).

§ Problemer På Medisin: Sykdom