Link mellom kreativitet og mental helse


Link mellom kreativitet og mental helse

Ny forskning viser en mulig forklaring på sammenhengen mellom mental helse og kreativitet. Ved å studere reseptorer i hjernen har forskere ved Karolinska Institutet klart å vise at dopaminsystemet hos friske, svært kreative mennesker ligner på noen måte i forhold til det som er sett hos personer med schizofreni.

Høy kreativ kompetanse har vist seg å være noe mer vanlig hos personer som har psykisk sykdom i familien. Kreativitet er også knyttet til en litt høyere risiko for skizofreni og bipolar lidelse. Enkelte psykologiske egenskaper, som evnen til å lage uvanlige pr bisarre foreninger, deles også av schizofreni og sunn, svært kreativ mennesker. Og nå har sammenhengen mellom kreativitet og mental helse vitenskapelig støtte.

"Vi har studert hjernen og dopamin D2-reseptorene, og har vist at dopaminsystemet til friske, svært kreative mennesker ligner det som finnes hos personer med schizofreni, sier professor Fredrik Ullén fra Karolinska Instituttets departement for kvinne- og barnehelse.

Bare hvilke hjernemekanismer som er ansvarlige for denne korrelasjonen er fortsatt noe av et mysterium, men Dr Ullén antyder at funksjonen av systemer i hjernen som bruker dopamin er signifikant; For eksempel har studier vist at dopaminreseptorgener er knyttet til evnen til divergerende tanke. Dr Ulléns studie målt kreativiteten til friske personer ved hjelp av divergerende psykologiske tester, hvor oppgaven var å finne mange forskjellige løsninger på et problem.

"Studien viser at svært kreative mennesker som gjorde det bra på de divergerende testene, hadde lavere tetthet av D2-reseptorer i thalamus enn mindre kreative mennesker," sier Dr Ullén. "Schizofreni er også kjent for å ha lav D2-tetthet i denne delen av Hjernen, som tyder på en årsak til sammenhengen mellom psykisk lidelse og kreativitet."

Thalamus fungerer som en slags relé senter, filtrerer informasjon før den når områder av cortex, som blant annet er ansvarlig for kognisjon og resonnement.

"Færre D2-reseptorer i thalamus betyr sannsynligvis en lavere grad av signalfiltrering, og dermed en høyere strøm av informasjon fra thalamus," sier Dr Ullén, og forklarer at dette kan være en mulig mekanisme bak muligheten til sunn, svært kreative mennesker å se Mange uvanlige forbindelser i en problemløsningssituasjon og de bisarre foreningene som finnes i psykisk syke.

"Å tenke utenfor boksen kan bli lettere ved å ha en noe mindre intakt boks," sier Dr Ullén om sine nye funn.

Kilde: Karolinska Institutet

Hvorfor kreativitet er viktig (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Psykiatri