Down syndrom kan undertrykke tumorvekst


Down syndrom kan undertrykke tumorvekst

Ved hjelp av en musemodell oppdaget forskere ved Johns Hopkins og Ohio State University at noen eksemplarer av et bestemt gen kan påvirke alvorlighetsgraden av kolonkreft. De forklarer, i journalen Natur , Hvordan trisomi 21 (Downs syndrom hos mennesker) kan holde tilbake tumorvekst.

Roger H. Reeves, ph.d., professor i fysiologi, McKusick-Nathans institutt for genetisk medisin, Hopkins, sa: "Vi tok en ny tilnærming til en 50 år gammel debatt om personer med Downs syndrom utvikler kreft sjeldnere enn Andre mennesker. Studier av de genetiske forskjellene forbundet med Downs syndrom har avslørt en ny måte å tenke på å undertrykke kreftvekst hos alle."

Laget begynte med en musemodell som bærer en delvis kopi av kromosom 21 som det ses i Downs syndrom (trisomi 21) som inneholder 108 gener. Disse trisommusene krysset med mus som bærer en mutasjon som forårsaker tarmtumorer, som de som er sett i humane kolonkreft. De trisomiske, tykktarmskreftmusene hadde 44% færre tarmtumorer enn tykktarmskreftmusene som ikke hadde de ekstra 108 gener.

De gjentok deretter de genetiske kryssene ved hjelp av en annen musemodell av Downs syndrom, en som bar ekstra eksemplarer av bare 33 av gener på kromosom 21. De fant at musene med tre kopier av de 33 genene hadde 50% færre svulster i forhold til musene Med standard to kopier. De andre musene, de med bare en kopi av disse 33 genene, hadde to ganger det vanlige antallet svulster.

Reeves sa at "Ikke bare har en ekstra kopi av ett eller flere av disse genene å undertrykke svulstdannelse, det viser seg at manglende kopiering øker tumorveksten - dette var virkelig overraskende."

Ved å se nærmere på de 33 genene for å identifisere en sannsynlig årsak til det dose-spesifikke forholdet med tumorvekst, konsentrert forskerne på ett gen, Ets2, som allerede er knyttet som en årsak til kreft. Imidlertid foreslo noen undersøkelser at Ets2-aktivitet kan være involvert i veier som fører til at celler dør.

Forskerne gjentok deretter deres genetiske kryss med mus som hadde en, to eller tre kopier av Ets2-genet bare. De fant også at mus som var trisom for 33 gener, inkludert Ets2, hadde et mindre antall tumorer, men musene som var trisomiske for 32 av disse gener, men hadde de normale to kopiene av Ets2, hadde lignende svulstall til kontrollen Mus (de ikke-trisomiske). Mens musene med bare en kopi av Ets2 hadde flere svulster.

Reeves sa: "Disse resultatene støtter studier som konkluderer med at personer med Downs syndrom får færre kreftformer av mange typer. Selv om vi kun har vist denne effekten med Ets2 og en bestemt type tykktarm hos mus, tror vi at det humane Ets2-genet kan bidra til Motstand mot andre typer kreft, basert på hva som skjer i Downs syndrom."

Michael Ostrowski, en Ohio State Cancer Researcher og Ets2 ekspert som utviklet musemodellene som ble brukt i denne studien, sa: "Våre funn er signifikante fordi de utvider definisjonen av et" onkogen "eller" tumor suppressor gen "for å inkludere effekten av gendosering. De foreslår også at det å finne måter å øke uttrykket av gener som Ets2, kan føre til en ny strategi for behandling eller kontroll av kreft."

"Trisomy undertrykker Apc min -medierte svulster i musemodeller av Downs syndrom"

Thomas E. Sussan, Annan Yang, Fu Li, Michael C. Ostrowski og Roger H. Reeves

Natur 451, 73-75 (3. januar 2008) | doi: 10,1038 / nature06446

Wilms' tumor (nephroblastoma) - causes, symptoms, diagnosis, treatment & pathology (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Sykdom