Endre selvmord advarsel på antidepressiva fda ber drug makers


Endre selvmord advarsel på antidepressiva fda ber drug makers

Den amerikanske mat- og narkotikahandel (FDA) har bedt beslutningstakere av alle antidepressiva stoffer om å endre de eksisterende "svart boksene" på produktene sine for å advare om økt risiko for selvmordstanker (selvmordstanker og oppførsel) blant unge voksne i alderen 18-24 år i Første ukers behandling.

FDA har også bedt narkotikabedrifter om å revidere den eksisterende advarselen for å vise at det ikke foreligger noen bevis for at denne risikoen eksisterer for voksne over 24 år, og for de 65 år og eldre viser de vitenskapelige dataene at suicidalitetsrisikoen er redusert.

Oppdateringsforespørselen er velkommen av psykiatere og andre helsepersonell.

Den amerikanske psykiatriske foreningen (APA) sa:

"FDAs nye merking anerkjenner for første gang at ubehandlet depresjon setter folk i fare for selvmord."

De sa at studier viste at den gamle etiketten som ble utstedt i 2004, var forbundet med en bratt nedgang i bruk av antidepressiva og ble etterfulgt av en økning i selvmordsraten "reversert et tiår langt fall i selvmordsdød i USA".

FDA sa at vekten på de nye etikettene skal være at depresjon og andre alvorlige psykiatriske sykdommer er de viktigste årsakene til selvmord.

Direktør for FDAs senter for narkotikautredning og forskning, sa dr. Steven Galson i går at:

"Dagens handlinger representerer FDAs forpliktelse til et høyt nivå av evaluering av narkotika etter markedsføring."

"Depresjon og andre psykiatriske lidelser kan få betydelige konsekvenser dersom det ikke behandles på riktig måte. Antidepressiva medisiner er til fordel for mange pasienter, men det er viktig at leger og pasienter er klar over risikoen," forklarte han.

FDA anbefaler at folk som for tiden tar antidepressiva, ikke bør slutte å ta dem som følge av å høre denne nyheten. Hvis du er bekymret for det, snakk med legen din, er deres råd.

Advarselsrevisjonen gjelder for alle antidepressiva og kommer i kjølvannet av kontrollerte studier som viste en rimelig konsistent risiko for selvmordstanker over de fleste antidepressiva stoffkategorier. FDA sa at beviset ikke støtter å ekskludere antidepressiv medisinering fra denne oppdateringsforespørselen.

Denne oppdateringsforespørselen følger merkingsendringene som ble gjort i 2005 for å advare om økt suicidalitet hos barn og ungdom som tar antidepressiva.

Siden da har FDA gjennomført en omfattende gjennomgang av 295 medisinprøver som undersøker risikoen for selvmord blant voksne som tar antidepressiva.

Prøver omfattet over 77.000 voksne pasienter med stor depressiv lidelse (MDD) og andre psykiatriske lidelser.

Resultatene var at i desember i fjor sa FDAs psykofarmakademiske rådgivende komité at etiketter skulle endres for å fortelle leger om økt risiko for selvmord blant yngre voksne som tok antidepressiva.

Utvalget sa også at etikettene skulle minne legene om at sykdommene selv gir større risiko, og at eldre voksne ikke har antidepressiva med suicidalitetsrisiko og har en tilsynelatende gunstig effekt.

FDA utarbeider utkast til pasientguider og ordlyd for etikettene. Produsentene har 30 dager til å sende inn egne versjoner for FDA-gjennomgang.

De berørte stoffene inkluderer:

- Anafranil (clomipramin)

- Asendin (amoxapin)

- Aventyl (nortriptylin)

- Celexa (citalopramhydrobromid)

- Cymbalta (duloksetin)

- Desyrel (trazodonhydroklorid)

- Elavil (amitriptylin)

- Effexor (venlafaxinhydroklorid)

- Emsam (selegilin)

- Etrafon (perfenazin / amitriptylin)

- fluvoxaminmaleat

- Lexapro (escitalopramhydrobromid)

- Limbitrol (klordiazepoksyd / amitriptylin)

- Ludiomil (kartrotilin)

- Marplan (isokarboksazid)

- Nardil (fenelzinsulfat)

- nefazodonhydroklorid

- Norpramin (desipraminhydroklorid)

- Pamelor (nortriptylin)

- Parnat (tranylcyprominsulfat)

- Paxil (paroksetinhydroklorid)

- Pexeva (paroksetin mesylat)

- Prozac (fluoksetinhydroklorid)

- Remeron (mirtazapin)

- Sarafem (fluoksetinhydroklorid)

Seroquel (quetiapin)

- Sinequan (doxepin)

- Surmontil (trimipramin)

- Symbyax (olanzapin / fluoksetin)

- Tofranil (imipramin)

- Tofranil-PM (imipraminpamoat)

- Triavil (perfenazin / amitriptylin)

- Vivactil (protriptylin)

- Wellbutrin (bupropionhydroklorid)

- Zoloft (sertralinhydroklorid)

- Zyban (bupropionhydroklorid)

APA sa:

"Vi mener at den nye etiketten, som fortsatt inneholder viktig advarsel, minner leger og pasienter om at antidepressiva redder liv. Legene og pasientene trenger alle fakta for å kunne ta riktige og informerte beslutninger om ethvert foreslått behandlingsforløp."

Klikk her for FDA.

Klikk her for A-Z av rusmidler på Internett Drug Index (RxList, drevet av WebMD, kommersielt nettsted).

Forfatter: Medical-Diag.com

165th Knowledge Seekers Workshop 2017 03 30. Subtitles. (Video Medisinsk Og Faglig 2021).

§ Problemer På Medisin: Psykiatri