Frontal lobe: funksjoner, struktur og skade


Frontal lobe: funksjoner, struktur og skade

Frontal lobe ligger nær pannen og spiller en viktig rolle i motivasjon og minne.

Den fremre delen av hjernen er viktig for vår bevissthet, så vel som funksjoner som virker unikt menneskelige, for eksempel talespråk.

Det er en av fire parede lobes i hjernens hjernebark, og det spiller viktige roller i minne, oppmerksomhet, motivasjon og mange andre daglige oppgaver.

Frontal lobe, i likhet med de andre lobes i hjernebarken, består egentlig av to, parede lober. Sammen består disse av to tredjedeler av den menneskelige hjerne.

Hva er frontal lobe?

Frontal lobe er en del av hjernens hjernebark. Individuelt er de parrede lobene kjent som venstre og høyre frontale cortex.

Som navnet antyder, er frontalbeen nær fronten av hodet, under de fremre skallene og i nærheten av pannen. Det var den siste regionen i hjernen å utvikle seg, noe som gjør det til et relativt nytt tillegg til strukturen.

Alle pattedyr har en frontal lobe, selv om størrelsen og kompleksiteten varierer mellom arter. De fleste undersøkelser antyder at primater har større frontallopper enn mange andre pattedyr.

De to sidene av hjernen styrer i stor grad operasjoner på motsatt side av kroppen. Frontal lobe er intet unntak.

Så påvirker venstre frontal lobe muskler på høyre side av kroppen. På samme måte styrer høyre frontal lobe muskler på venstre side av kroppen. Dette kan bestemme hvordan kroppen påvirkes av hjerneskade.

Hjernen er et komplekst organ, med milliarder celler kalt neuroner som arbeider sammen. Mye av hva disse nevronene gjør og hvordan de jobber, er ikke fullt ut forstått.

Frontal lobe fungerer sammen med andre hjernegrupper for å kontrollere hvordan hjernen fungerer generelt. Minneformasjon, for eksempel, avhenger av sensorisk inngang, som avhenger av mange områder av hjernen. Som sådan er det en feil å tilordne en rolle i hjernen til en enkelt region.

I tillegg kan hjernen "rewire" seg selv for å kompensere for en skade. Dette betyr ikke at frontalbekken kan komme seg fra alle skader, men at andre hjernegrupper kan endres som følge av skade på frontalsken.

Funksjoner av frontal lobe

Frontal lobe spiller en nøkkelrolle i fremtidig planlegging, inkludert selvforvaltning og beslutningstaking.

Personer med frontal lobe skade ofte sliter med å samle informasjon, huske tidligere erfaringer, og ta beslutninger basert på denne innspillingen.

Noen av de mange andre funksjonene frontal lobeen spiller i daglige funksjoner inkluderer:

 • Tale- og språkproduksjon : Brocas område, et område i frontalbøylen, bidrar til å sette tanker inn i ord. Skader på dette området kan underminere evnen til å snakke, å forstå språk, eller å produsere tale som gir mening.
 • Noen motoriske ferdigheter : Frontal lobe huser den primære motor cortex, som hjelper til med å koordinere frivillige bevegelser, inkludert å gå og løpe.
 • Sammenligne objekter : Frontal lobe hjelper kategorisere og klassifisere objekter, i tillegg til å skille mellom ett element fra en annen.
 • Danner minner : Nesten hver hjernegruppe spiller en rolle i minnet, så frontalbenen er ikke unik. Forskningen antyder imidlertid at den spiller en nøkkelrolle i å danne langsiktige minner.
 • Forstå og reagere på andres følelser : Frontal lobe er viktig for empati.
 • Danner personlighet : Det komplekse samspillet mellom impulskontroll, minne og andre oppgaver bidrar til å danne personens nøkkelegenskaper. Skader på frontalbekken kan radikalt endre personlighet.
 • Belønningsøkende oppførsel og motivasjon : De fleste av hjernens dopaminfølsomme nevroner er i frontalloben. Dopamin er en hjernekjemikalie som hjelper til med å støtte følelser av belønning og motivasjon.
 • Behandle oppmerksomhet, inkludert selektiv oppmerksomhet : Når frontalbekken ikke klarer å håndtere oppmerksomheten, kan det utvikle seg forhold som oppmerksomhetsdefektlidelse (ADHD).

Effekter av skade på frontalbeinen

Skader på frontalmen kan føre til symptomer som dårlig samordning.

En av de mest beryktede frontal lobe skader skjedde med jernbanepersonell Phineas Gage.

Gage overlevde etter at en jernbanespike pustet en del av hans frontal lobe. Selv om Gage overlevde, mistet han øynene og mye av hans personlighet.

Gages personlighet endret seg dramatisk, og den en gang mildte arbeideren sliter med å holde seg til enkle planer. Han ble aggressiv i tale og demeanor og hadde liten impulskontroll.

Mye av det vi vet om frontal lobe kommer fra saksrapporter på Gage. De har imidlertid blitt tvunget siden, men. Det er lite kjent om Gages personlighet før ulykken, og mange historier om ham kan være overdrevet eller falsk.

Saken demonstrerer et større punkt om hjernen, som er at vår forståelse av det hele tiden utvikler seg. Det er derfor ikke mulig å forutsi utfallet av en gitt frontal lobe skade, og lignende skader kan utvikle seg ganske annerledes i hver person.

Generelt kan skade på frontalmen på grunn av et slag mot hodet, et slag, vekst og sykdommer føre til følgende symptomer:

 • Taleproblemer
 • Endringer i personlighet
 • Dårlig samordning
 • Problemer med impulskontroll
 • Problemer med å planlegge eller holde fast i en tidsplan

Behandling for skade på frontalbeen

Behandling for frontal lobe skader fokuserer på å adressere årsaken til skaden først. En lege kan ordinere medisiner for å behandle en infeksjon, kirurgi for å fjerne vekst, eller medisiner for å redusere risikoen for hjerneslag.

Avhengig av årsaken til skaden kan livsstilsmidler også hjelpe. For eksempel kan frontal lobe skade etter et slag føre til et mer sunt kosthold, og til mer trening for å redusere risikoen for et fremtidig slag.

Etter at den opprinnelige årsaken til skaden er adressert, fokuserer behandlingen på å hjelpe en person til å gjenvinne så mye som mulig.

Hjernen kan noen ganger lære å jobbe rundt en skade, ettersom andre regioner kompenserer for skade på frontalbøylen. Yrkes-, tale- og fysioterapi kan flytte denne prosessen sammen. Disse behandlingene kan vise seg å være spesielt nyttige i de tidlige stadier av utvinning, ettersom hjernen begynner å helbrede.

Frontal lobe skade kan påvirke personlighet, følelser og oppførsel. Individuell, par- og familierådgivning kan hjelpe til med forvaltningen av disse endringene.

Medikamenter som adresserer impulskontrollproblemer kan også være nyttige, spesielt for personer som sliter med oppmerksomhet og motivasjon.

Behandling for frontal lobe skade er ofte variert, krever kontinuerlig omsorg og kontinuerlig revurdering av behandlingsstrategien. Det kan inkludere tale- og ergoterapeuter, leger, psykoterapeuter, nevrologer, bildespesialister og andre fagfolk.

Gjenopprette fra en frontal lobe skade er ofte en lang prosess. Fremgang kan komme plutselig eller sjeldent og er umulig å forutsi fullt ut. Recovery er nært knyttet til støttende omsorg, vanlige kognitive utfordringer, og en livsstil som støtter god helse.

The Worst Nobel Prize Ever Awarded (Video Medisinsk Og Faglig 2021).

§ Problemer På Medisin: Medisinsk praksis