Komodo drage blod kan føre til nye antibiotika


Komodo drage blod kan føre til nye antibiotika

Hvert år dør over 23 000 mennesker i USA som følge av infeksjoner som er resistente mot nåværende antibiotika, og fremhever desperat behov for å utvikle nye antimikrobielle medisiner. En ny studie viser hvordan blodet fra Komodo-dragen kunne bidra til å nå dette målet.

Komodo-dragen kan hjelpe utviklingen av nye antibiotika.

Studie medforfatter Monique van Hoek, fra School of Systems Biology ved George Mason University i Manassas, VA, og laget publiserte nylig sine funn i journalen NPJ Biofilms and Microbiomes .

Antibiotikaresistens - hvor skadelige mikrober har utviklet motstand mot narkotika som en gang drepte dem - er blitt en av dagens største trusler mot folkehelsen.

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC), blir hvert år minst 2 millioner mennesker i USA smittet med rusmiddelresistente bakterier, og minst 23.000 dødsfall oppstår som et direkte resultat.

Bakterien Clostridium difficile Er en av de største truslene, ansvarlig for rundt 250 000 infeksjoner og 14 000 dødsfall årlig.

Selv om overforbruk og feil bruk av antibiotika er viktige motstandsdrivere, har det ikke hjulpet at det ikke er utviklet nye antibiotika de siste 30 årene. Stole på de samme medisinene i så lang tid har gitt mikrober muligheten til å utvikle seg og unnslippe kløftene av narkotika som en gang ødela dem.

Med Verdens helseorganisasjon (WHO) advarsel om at vi er i ferd med å gå inn i en "post-antibiotisk epoke", er løpet på å finne nye antibiotika som kan bekjempe stoffresistente infeksjoner.

Den nye studien fra van Hoek og kolleger snudde seg til Komodo-drager som en mulig kilde.

Antibiotisk inspirasjon fra Komodo draken

Komodo-dragen er et firben som finnes på fem øyer i Indonesia: Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang og Padar.

Det er verdens største levende ødemark, som er i stand til å vokse opp til 10 meter lang. Det er imidlertid ikke det eneste karakteristiske som gjør det unikt. Ifølge van Hoek og team blir reptil sjelden syk, til tross for å spise forfallende kjøtt og besitter spytt som er rik på skadelige bakterier.

Forskerne sier at dette er ned til et peptid som finnes i deres blod, kalt VK25, som de isolerte fra en Komodo-drage bosatt i St. Augustine Alligator Farm Zoological Park i Florida.

Ved nøye å analysere dette peptidet fant teamet at det hadde milde antimikrobielle egenskaper og hadde evne til å forhindre biofilmer, som er mikroorganismer som holder sammen for å trives og beskytte seg selv. Disse er ofte funnet i sår.

Forskerne omorganiserte to aminosyrer til stede i VK25 med sikte på å gjøre det mer effektivt. Dette førte til utviklingen av en ny syntetisk versjon av peptidet, som de kalte DRGN-1.

"Den syntetiserte peptid DRGN-1 er ikke en Komodo-drage er naturlig peptid, det er blitt endret for å være sterkere både med styrke og stabilitet," notater van Hoek.

DRGN-1 drepte antibiotikaresistente bakterier i mus

Deretter testet teamet DRGN-1 på mus med sår som var infisert med to stammer av antibiotikaresistente bakterier: Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus aureus .

Det syntetiske peptidet angrep og ødela biofilmen av sårene før de drepte de to bakteriestammer. Dette førte til en raskere sårhelingsprosess.

Forskerne planlegger nå å teste potensialet av DRGN-1 som et aktuelt, sårhelingsprodukt for dyr, men de håper at peptidet kan føre til nye antibiotika til menneskebruk.

Syntetiske germ-fighter peptider er en ny tilnærming til potensielt nederlag av bakterier som har blitt resistente mot konvensjonelle antibiotika. De antimikrobielle peptidene vi drar inn representerer millioner av år med evolusjon i å beskytte immunforsvaret mot farlige infeksjoner."

Monique van Hoek

Lær hvordan en laksesirup ekstrakt kan bidra til å øke effekten av nåværende antibiotika.

Calling All Cars: Gold in Them Hills / Woman with the Stone Heart / Reefers by the Acre (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Annen