Kreftpasienter satt på risiko for ptsd ved angst og humørsykdommer


Kreftpasienter satt på risiko for ptsd ved angst og humørsykdommer

Brystkreftpatienter som har en tidligere historie med stemning og angstlidelser, har en mye høyere risiko for å oppleve posttraumatisk stresslidelse etter diagnosen, foreslår ny forskning.

En studie av 74 brystkreftpatienter ved Ohio State University Medical Center fant at 16 prosent av dem (12 kvinner) led av PTSD 18 måneder etter diagnosen.

Kvinner med PTSD var mer enn dobbelt så sannsynlig som brystkreftpasienter uten uorden å ha lidd av tidligere humørsykdommer som depresjon før kreftdiagnosen. De var også mer enn tre ganger mer sannsynlig å ha opplevd angstlidelser.

"Det som er unikt om brystkreftpatienter med PTSD er at de allerede har hatt denne dobbelte rammen av både angst og humørsykdom, selv før de fikk diagnosen," sa Barbara Andersen, medforfatter av studien og professor i psykologi ved Ohio State Universitet.

"Så når de er i en ny situasjon som er veldig angstproblemerende - kreftdiagnose og behandling - er det ikke overraskende at de er i fare for å utvikle PTSD."

Funnene tyder på at legene skal skjerme ny diagnostiserte brystkreftpatienter for tidligere humørsykdommer, sa hun. De som har historier om humør og angstlidelser, kan trenge hjelp for å unngå PTSD. Resultatene viser imidlertid også at de fleste brystkreftpatienter ikke er i fare for PTSD.

Andersen gjennomførte studien med Deanna Golden-Kreutz, klinisk forskningsansvarlig ved Ohio State's kardiovaskulære kliniske forskningsenhet, og Rebecca Shelby, en tidligere Ohio State graduate student nå ved Duke University Medical Center.

Deres studie vises i april 2008 utgaven av Journal of Traumatic Stress.

I tillegg til kvinnene som hadde PTSD, hadde en annen 20 prosent (15 kvinner) "subsyndromal" PTSD, noe som betydde at de opplevde betydelige symptomer på PTSD, men ikke på nivå med de med full diagnose.

Pasienter med nedsatt PTSD var mer sannsynlig enn andre hadde hatt humørsykdommer, men sammenlignet med de som hadde full PTSD, var det mindre sannsynlig å lide av angstlidelser, sa Andersen.

Resultatene viste at forbi alkohol og rusmisbruk også var knyttet til symptomer på posttraumatisk stressproblemer. Omtrent en tredjedel av kvinnene med PTSD hadde en tidligere historie med alkohol / stoffmisbruk eller avhengighet, sammenlignet med en femtedel av undersyndromale kvinner og en tiendedel kvinner uten PTSD.

Et annet problem for kvinner som hadde PTSD - sammenlignet med dem med nedsatt PTSD og de uten PTSD - var en historie med traumatiske livshendelser, fant studien. For eksempel rapporterte halvparten av PTSD-pasientene å ha blitt fysisk angrepet eller misbrukt i sine liv, sammenlignet med mindre enn 17 prosent av kvinnene i de andre to gruppene.

Selv om kvinner med undersyndromale symptomer generelt gikk bedre enn de med full lidelse, hadde kvinner i begge grupper i noen tilfeller store problemer med å håndtere. Kvinner i de to gruppene var nesten fire ganger mer sannsynlige enn de uten PTSD for å si at de ikke var i stand til å jobbe på grunn av emosjonell lidelse (42 prosent av PTSD-gruppen, 40 prosent av subsyndromale gruppen og 11 prosent av dem uten PTSD).

"Det er en stor forskjell, og viser virkeligheten som PTSD-symptomer kan få på noen brystkreftpasienter," sa Andersen.

Mens studien antyder at de fleste kreftpasienter ikke er i fare for PTSD, sier Andersen humørsykdommer er en annen sak.

"Jeg tror depresjon er den psykiske tilstanden som trenger mest oppmerksomhet når det gjelder å behandle brystkreftpatienter, enda mer enn PTSD," sa hun. "Det er den retningen vår forskning går, og vi arbeider for å utvikle et inngrep for å behandle Kreftpasienter med depresjon."

###

Forskningen ble støttet av tilskudd fra American Cancer Society; Longaberger Company-American Cancer Society Grant for brystkreftforskning; US Army Medical Research Institute; Nasjonalt institutt for mental helse; National Cancer Institute; Walther Cancer Institute; Og Ohio State Comprehensive Cancer Center.

Kilde: Barbara Andersen

Ohio State University

How childhood trauma affects health across a lifetime | Nadine Burke Harris (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Helse kvinner