Forskere finner genetisk mutasjon som forårsaker spalt leppe og gane, hjertefeil


Forskere finner genetisk mutasjon som forårsaker spalt leppe og gane, hjertefeil

Cleft lip og cleft gane er vanlige fødselsskader som rammer tusenvis av babyer hvert år i USA. Ny forskning avdekker den genetiske mekanismen bak disse feilene.

Ny forskning identifiserer genmutasjonen som forårsaker splittet leppe og gane.

Sentrene for sykdomsbekjempelse og forebygging (CDC) rapporterer at ca 2.650 babyer er født med spaltpalat hvert år og en annen 4.440 med spaltleppe.

Cleft leppe og gane (CLP) oppstår når vevet som danner leppen og munntaket, ikke blir riktig under graviditeten.

Mange av de berørte babyene har også taleforstyrrelser og har problemer med å mate. Noen ganger kan hørsel og synshemming, eller hjertefeil, følge CLP.

Mens disse orofacialfødselsfeilene er vanlige, er deres årsak stort sett ukjent. Genetiske endringer som følge av mors kosthold eller medisinering antas å spille en rolle, men den nøyaktige genetiske mekanismen er ikke fullt ut forstått.

Et team av internasjonale forskere fra Storbritannia, Canada, Saudi-Arabia og USA har uttalt å undersøke de genetiske mutasjonene bak CLP og deres medfølgende hjertefeil.

Forskningen ble publisert i tidsskriftet PLOS Genetikk .

Søker etter CLP-forårsaker genmutasjonen

Teamet, ledet av Martina Muggenthaler fra University of Exeter i U.K., undersøkte mennesker med CLP fra Amish og Northern Saudi Arabian familier.

De identifiserte fem Amish barn mellom 4-16 år med syndromisk CLP, og to barn i alderen 7 og 12 år fra en arabisk familie.

Ved hjelp av genetisk kartlegging så forskerne på kromosomaliseringen av genet som er ansvarlig for sykdommen. De utførte en genom-bred en-nukleotidpolymorfisme (SNP) -studie. SNP er den vanligste formen for variasjon i folks DNA, ofte som biologiske markører som hjelper forskere til å lokalisere sykdomsgener.

Deretter foretok Muggenthaler og team en hel exome-sekvensanalyse av et enkelt individ med CLP for å identifisere mutasjonen som forårsaker sykdommen.

Etter justering for ulike faktorer som SNP-ringekvalitet og populasjonsfrekvens fant teamet bare en patogen variant i HYAL2-genet.

Mutasjoner i HYAL2-genet som er ansvarlig for CLP

HYAL2-genet koder for hyaluronidase 2, et enzym som er ansvarlig for nedbrytende hyaluronan (også kjent som hyaluronsyre).

Hyaluronan er en karbohydratpolymer som vanligvis finnes i bindevev og den harde ganen.

Forskere utførte enzymanalyser, som viste at mutasjonene reduserte nivåene av HYAL2-proteinet. Dette hemmet i sin tur metabolismen av hyaluronsyre.

Gitt at hyaluronan er funnet i bindevev av mange deler i kroppen, inkludert hjertet, forutse forskerne at mutasjoner i HYAL2-genet ville forårsake CLP og hjertefeil hos mus.

De utførte derfor ytterligere tester - inkludert histologiske studier - på mus som manglet HYAL2-proteinet. Disse studiene viste underutvikling i musens bein, så vel som mislykket fusjon av ganevevet.

Videre studier fant cor triatriatum sinister - en vanlig hjertefeil som følger med CLP, hvor hjertet vokser et tredje atroms kammer - i 50 prosent av musene mangler HYAL2.

Forskningen fra Muggenthaler og team viser betydningen av hyaluronan i utviklingen av gane og hjerte.

"Dette funnet er viktig da det fremhever en ny molekylær årsak til orofacial klyping som sannsynligvis vil være relevant for andre ennå uidentifiserte genetiske årsaker til tilstanden," sier medforfatter prof. Andrew Crosby fra University of Exeter.

Studie medforfatter Dr. Emma Baple, også fra University of Exeter, legger til: "Det gir også den første molekylære årsaken til hjertefeilen, cor triatriatrum sinister."

Lær hvorfor et daglig supplement av folsyre anbefales for å forhindre fosterskader.

Part 08 - Moby Dick Audiobook by Herman Melville (Chs 089-104) (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Sykdom