Kolorektal kreft: molekyl som stopper cellene som blir identifisert som kreft


Kolorektal kreft: molekyl som stopper cellene som blir identifisert som kreft

Forskere har identifisert en tidligere ukjent rolle for et noe mystisk molekyl. Det ser ut til å aktivere maskiner i kolorektale celler, slik at de unngår å bli kreft.

Forskerne fant at molekylet hemmer celleprosesser som slås på i de tidlige stadier av tumordannelse.

Molekylet heter NLRC3 og er medlem av den store NOD-lignende reseptoren (NLR) -familien av "sensorproteiner" som finnes i cellene, der de hjelper til med å kontrollere immun- og andre funksjoner. Imidlertid har ikke forskere inntil nå innsett at NLRC3 også kan beskytte celler fra kreft.

Den nye forskningen - ledet av Dr. Thirumala-Devi Kanneganti, av immunologisk avdeling ved St. Jude Children's Research Hospital i Memphis, TN - er publisert i tidsskriftet Natur .

Kreft oppstår når celler i kroppen begynner å vokse ut av kontroll. Dette kan begynne i nesten hvilken som helst del av kroppen og kan spre seg til andre områder. Colorectal kreft starter i epitelceller som strekker tykktarmen og endetarmen.

Utskillende hudkreft er kolorektal kreft den tredje vanligste kreft diagnostisert hos både menn og kvinner i USA.

Estimater fra American Cancer Society tyder på at det vil bli 95.270 nye tilfeller av kolonkreft og 39.220 nye tilfeller av endetarmskreft i USA i 2016.

Colorectal cancer er den nest største årsaken til kreftrelaterte dødsfall blant de i USA. Det forventes å forårsake omkring 49 190 dødsfall i 2016.

I rapporten rapporterer forskerne at tidligere studier har avdekket svulstvev fra pasienter med kolorektalt kreft, et dramatisk redusert uttrykk for genet som koder for NLRC3. Dette har vært ansvarlig for å "fremheve en udefinert potensiell funksjon" for sensorproteinet i utviklingen av kreft.

I undersøkelsen fant Dr. Kanneganti og kollegaer at NLRC3 regulerer en nøkkelcellulær prosess kalt PI3K-mTOR-banen, som styrer celleproliferasjon, immunrespons, betennelse og kreft.

NLRC3 er en viktig hemmer for unormal cellevekst

For studien brukte lagene mus som ble oppdrettet for å utvikle kolonkreft. De fant at deres svulster hadde betydelig lavere nivåer av NLRC3, som tidligere studier hadde funnet hos mennesker.

  • I USA er livstidsrisikoen for å utvikle kolorektal kreft ca 1 av 21 for menn og 1 av 23 for kvinner
  • Dødsfrekvensen i både menn og kvinner har vært fallende i flere tiår, noe som sannsynligvis skyldes forbedret screening og behandling
  • Det er for tiden over 1 million overlevende av kolorektal kreft i USA

Lær mer om kolorektal kreft

De viste også at mus som mangler NLRC3 er mye mer utsatt for kolitt og kolorektal kreft. Videre viste mus utviklet for å utvikle kolonepolypper også større tumorutvikling da de manglet NLRC3.

I videre studier med mus fant teamet at NLRC3 spiller en aktiv rolle hovedsakelig i kolonens epitelceller, og bidrar til å forebygge betennelse og utvikling av svulster.

Forskerne har også utført eksperimenter i humane kolonceller. Der fant de at overuttrykk av NLRC3-genet sterkt redusert celleproliferasjon.

Videre undersøkelse viste at NLRC3 hemmer PI3K-mTOR-veier. Teamet fant også at disse veiene er slått på tidlig under tumordannelse.

Dr. Kanneganti sier at totalt sett viser funnene at NLRC3 spiller en viktig rolle i å stoppe unormal cellevekst. Når det ikke er tilstede, utvikler svulster.

Dette reiser spørsmålet om hvorvidt økende NLRC3-uttrykk kan være en måte å blokkere celleprosessene som fører til tumordannelse (tumorigenese).

"Ved utvikling av narkotikabehandlinger kan det være vanskelig å målrette seg mot PI3K-mTOR-banen selv, fordi det er en så sentral knutepunkt i celle-signalering," forteller Dr. Kanneganti. "Vi kunne således målrette NLRC3 selv og blokkere tumorigenese tidlig."

I tillegg spekulerer Dr. Kanneganti på at NLRC3 trolig er involvert i mange andre celleprosesser bortsett fra svulst forebygging. "Vi vet virkelig ikke sin rolle i smittsomme og inflammatoriske sykdommer," tilføyer hun.

Ytterligere studier kan avdekke enda mer verdifulle ledetråder om rollen til andre medlemmer av NLR-familien.

NLR har flere funksjoner for å regulere immunitet og betennelse og blokkere tumorigenese. Ingen av oss trodde at NLR kunne være involvert i PI3K-mTOR-banen. Så, denne studien er veldig spennende, fordi den åpner for vår evne til å tenke mer i dybden om NLRs funksjon og de ulike rollene de spiller."

Dr. Thirumala-Devi Kanneganti

Lær hvordan følsomhet for kolonkreft kan variere med tarmmikrober.

What will be the next big scientific breakthrough? | Eric Haseltine (Video Medisinsk Og Faglig 2021).

§ Problemer På Medisin: Sykdom