Kontroll av immunresponsen er avhengig av et nøkkelprotein, studiefunn


Kontroll av immunresponsen er avhengig av et nøkkelprotein, studiefunn

Forskere har identifisert et protein som ser ut til å spille en nøkkelrolle i å kontrollere immunresponsen. Ved å teste hvordan proteinet virker i mus, fant de mulige forklaringer for hvorfor immune T-celler noen ganger ikke eliminerer svulster og kroniske infeksjoner. De foreslår at funnet kan føre til nye behandlinger for mange sykdommer, inkludert kreft, autoimmune sykdommer og infeksjoner.

Forskerne foreslår at et protein som kontrollerer T-celleaktivitet, kan øke immunresponsen mot kreft og andre sykdommer.

Studien, ledet av Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SBP) i La Jolla, CA, er publisert i tidsskriftet Immunitet .

Seniorforfatter Linda Bradley, professor i SBPs immunitets- og patogeneseprogram, sier:

"Vi oppdaget at et protein på overflaten av T-celler, P-selectin glykoproteinligand-1 (PSGL-1), virker som en negativ regulator for T-cellefunksjon. PSGL-1 har bred kapasitet til å dempe T-celle signaler og fremme Utmattelsen av T-celler i virus- og tumormusemodeller."

Forskerne var interessert i å studere T-celler fordi det er tegn på at mange sykdommer - inkludert infeksjoner og kreft - kan oppstå på grunn av problemer med T-cellespons.

T-celler gjenkjenner og ødelegger spesifikke inntrengere, inkludert smittsomme bakterier og virus fra utsiden av kroppen og svindelceller fra innsiden av kroppen som kan utløse svulster.

T-celleaktivitet er svært følsom for styresignaler fra andre immunceller. Disse justerer T-cellesponsen i henhold til arten av "invasjonen". Imidlertid svikter svaret noen ganger - for eksempel er kroniske virus og kreft i stand til å unnslippe angrep av immunsystemet ved å forstyrre T-celle respons.

"Avgjørende for å begrense immunresponsene"

Én grunn til at T-celle responsen mislykkes, er at kreftcellene eller virusene kan bruke "kontrollpunkter" på T-cellene som slår ned aktiviteten deres - effektivt utnytte en naturlig brems på T-cellene. Kontrollpunktene kontrolleres normalt ved patrulering av immunceller og sikrer at T-celler ikke overreagerer og angriper sunt vev.

Nye stoffer som kalles "kontrollpunktshemmere" - fordi de fjerner bremsene på T-cellene - begynner å vise løfte om å behandle noen kreftformer. Disse stoffene kan potensielt forlenge overlevelse i mange år i tilfelle av lungekreft og melanom, noter forfatterne.

Fra test på mus, fant Prof. Bradley og kollegaer at PSGL-1 spiller en nøkkelrolle i å hemme T-celleaktivitet. Det trengs for å øke nivået av kontrollpunkter.

I musene oppdrettet for å mangle proteinet, forblir T-celler aktive lenger enn normalt og fullstendig utryddet lymfocytisk choriomeningitvirus (LCMV) -infeksjoner, som vanligvis varer i de siste månedene.

"Total clearance av LCMV er sjelden," sier Prof. Bradley. "Da vi så det, visste vi at PSGL-1 var avgjørende for å begrense immunresponsene."

Når de injiserte de samme musene med melanomceller, fant forskerne at de resulterende svulstene vokste langsommere enn normalt, noe som tyder på at PSGL-1 regulerer T-celle respons generelt.

Prof. Bradley foreslår blokkering av proteinet kan øke immunresponsen mot kreft og kroniske virusinfeksjoner som hepatitt. Alternativt kan økning av proteinet hemme immunrespons, en tilnærming som kan være nyttig for behandling av autoimmune sykdommer som multippel sklerose, reumatoid artritt, psoriasis og lupus.

PSGL-1-hemmere kunne gi et annet verktøy i arsenalen mot kreft, og gavne de mange pasientene som ikke reagerer på de tilgjengelige kontrollpunktene."

Prof. Linda Bradley

Teamet på SBP ser nå på hvordan proteinmålet kan fungere med andre anti-kreftmedisiner. T-celler når ikke alle tumorceller, så en immunterapi basert på PSGL-1 kan være mer effektiv når kombinert med legemidler som dræper kreft mer direkte - og vice versa.

Lær hvordan en annen kreftimmunterapi tar bremsene av naturlige killerceller.

Endocrine System, part 1 - Glands & Hormones: Crash Course A&P #23 (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Medisinsk praksis