Personlig brystkreft behandling skritt nærmere med genoppdagelse


Personlig brystkreft behandling skritt nærmere med genoppdagelse

Personlig behandling for brystkreft kunne være i sikte, etter at forskerne har avdekket hva de sier er det mest detaljerte bildet til dags dato hvor genetiske variasjoner bidrar til utviklingen av sykdommen.

Den nye studien kan bringe oss nærmere tilpasset behandling for brystkreft.

Studerende Dr. Serena Nik-Zainal, fra Wellcome Trust Sanger Institute i Storbritannia, og kolleger identifiserte en rekke nye gener som, når de er muterte, driver utviklingen av brystkrefttumorer.

I tillegg fant de at kvinner med brystkreft som hadde BRCA1- eller BRCA2-genene som øker risikoen for bryst- og ovariecancer - hadde svært individuelle mutasjonssignaturer.

Mutasjonelle signaturer er mønstre av DNA-endringer som oppstår i gener som følge av celleskader som akkumuleres når vi alder.

"Alle kreftene skyldes mutasjoner som forekommer i alle oss i DNA i cellene våre i løpet av våre liv," forklarer prof. Sir Mike Stratton, direktør for Wellcome Trust Sanger Institute. "Å finne disse mutasjonene er avgjørende for å forstå Årsakene til kreft og å utvikle forbedrede terapier."

Forskerne sier at deres funn ikke bare kaster lys på årsakene til brystkreft, men de foreslår også at hver brystkreftpatient har en individuell kreftgenomprofil, noe som kan bane vei for personlig brystkreftbehandling.

Lagets resultater er rapportert på tvers av to studier publisert i Natur og Naturkommunikasjon .

Fem nye genmutasjoner, 12 nye mutasjonssignaturer identifisert

For å nå sine funn, analyserte dr. Nik-Zainal og hennes team tumoren til 560 pasienter med brystkreft, hvorav 556 var kvinner og fire menn.

Ved hjelp av helgenom-sekvensering søkte de på genmutasjoner som driver utviklingen av brystkrefttumorer, og de så etter mutasjonssignaturer i hver pasients tumor.

I alt identifiserte forskerne 93 gener hvor en mutasjon kunne brenne utviklingen av brystkrefttumorer, hvorav fem er nylig identifiserte genmutasjoner. Laget identifiserte også 12 nye mutasjonelle signaturer innen pasientens tumorer.

Videre, blant kvinner med en BRCA1- eller BRCA2-genmutasjon, identifiserte forskerne mutasjonssignaturer som var svært spesifikke for hver pasient, og som var forskjellig fra andre brystkreftformer.

Forskerne mener at deres resultater viser løfte om behandling av brystkreft som kan skreddersys for hver enkelt pasient.

I fremtiden vil vi kunne profilere individuelle kreftgener, slik at vi kan identifisere behandlingen som mest sannsynlig vil lykkes for en kvinne eller en mann som er diagnostisert med brystkreft. Det er et skritt nærmere personlig helsetjenester for kreft."

Dr. Serena Nik-Zainal

Resultatene bringer oss nærmere "muligheter for nye behandlinger"

Laget kaster også lys på hvordan plasseringen av mutasjoner innenfor kreftgenomet påvirker brystkreftutvikling.

"Vi kjenner genetiske endringer og deres posisjon i kreftgenomet påvirker hvordan en person reagerer på kreftbehandling. I mange år har vi forsøkt å finne ut om deler av DNA som ikke kodes for noe spesifikt har en rolle i å drive kreftutvikling, Sier studie medforfatter Dr. Ewan Birney, fra European Bioinformatics Institute, UK

"Denne studien ga oss både den første store oppfattelsen av resten av genomet, avdekket noen nye grunner til at brystkreft oppstår, og ga oss en uventet måte å karakterisere de typer mutasjoner som skjer i visse brystkreftformer."

Ifølge American Cancer Society, vil rundt 1 av 8 kvinner i USA bli diagnostisert med invasiv brystkreft i deres levetid. I år er rundt 256.660 amerikanske kvinner diagnostisert med sykdommen.

Dr. Nik-Zainal og kolleger håper deres funn vil bane vei for mye trengte nye behandlingsmuligheter for brystkreftpatienter.

"Denne store studien, som i stor detalj undersøker de mange tusen mutasjonene som finnes i hver av genomene av 560 tilfeller, bringer oss nærmere til en fullstendig beskrivelse av endringene i DNA i brystkreft og dermed en omfattende forståelse av årsakene til Sykdom og mulighetene for nye behandlinger, sier professor Stratton.

Lær om forskning som avslører hvordan nattlig fasting kan redusere brystkreftrisiko.

Evette Rose & Teal Swan - The Metaphysical Root Cause of Illnesses (Video Medisinsk Og Faglig 2020).

§ Problemer På Medisin: Helse kvinner