Motstandsdyktig antiviral som retter seg mot flere sykdommer i utviklingen


Motstandsdyktig antiviral som retter seg mot flere sykdommer i utviklingen

Mange anstrengelser for å bekjempe virussykdommer som Zika og Ebola fokuserer på å målrette mot det bestemte viruset. Men nå, en ny studie rapporterer fremgang mot en annen løsning - en universell antiviral som retter seg mot flere sykdommer og er avhengig av en mekanisme som ser ut til å være motstandsikker.

Forskerne testet sin nye tilnærming til forskjellige typer virus, inkludert herpes simplex-viruset, og fant at det blokkerte dem fra å komme inn i vertscellene.

Et papir om den nye tilnærmingen, ledet av forskere ved Institutt for bioteknologi og nanoteknologi i Singapore og National University of Singapore, er publisert i tidsskriftet makromolekyler .

Virus er små mikroskopiske organismer som bare kan replikere inne i en vertsorganismes celle. Omtrent 100 ganger mindre enn bakterier, er viruser antatt å være den mest omfattende typen biologisk enhet på vår planet, og finnes i nesten alle dets økosystemer.

Noen forskere hevder at virus ikke er livsformer som sådan fordi de ikke har noen evne til å metabolisere - det vil si å bryte ned næringsstoffer i forbindelsene de trenger å replikere. I stedet kapsler de mekanismer i vertscellen.

Ikke desto mindre har de mange av egenskapene man normalt forbinder med levende enheter - de har gener som går videre til nye generasjoner, de har et proteinbelegg (i stedet for en cellemembran), de er i stand til selvreplikasjon og de kan mutere.

Til tross for mange sykdomsvirus - som de som forårsaker dengue og Ebola - har det vært rundt i flere tiår, er det likevel ingen behandlinger for dem. Det store utvalget i deres struktur, sammen med deres evne til raskt å mutere og oppnå motstand, gir store utfordringer for stoffutviklere.

Modifisert PEI effektivt forhindret rekkevidde av virus som smitter celler

Tilnærmingen beskrevet i det nye papiret tar sikte på å handle mer bredt mot flere forskjellige typer virus. Den bruker en modifisert polymer til å samhandle med overflaten av virusene og menneskelige celler.

I hovedsak interaksjonene - som involverer elektrostatisk aktivitet og hydrogenbinding med virusoverflateproteiner og virusreferksreseptorer på celleoverflatene - hindrer at viruset kommer inn i vertscellen.

Laget hadde allerede beskrevet disse effektene av polymeren - kalt polyetylenimin (PEI) - i tidligere studier. Imidlertid i polymerene gikk polymeren for langt og drepte også pattedyrens vertsceller.

Som sådan, i den nye studien, så teamet etter måter å modifisere polymeren, slik at det interfererte med virusens evne til å komme inn i vertsceller, men uten å skade vertscellene.

De fant svaret var å modifisere PEI med en type sukker som kalles mannose. Lab-test viste at "mannosfunksjonalisert" PEI interagerte med både virale og celleoverflater og stoppet en rekke virus fra å komme inn i humane vertsceller. Forskerne noterer seg i deres papir:

Representative virus fra hver kategori, inkludert dengue, influensa, Chikungunya, Enterovirus 71, Ebola, Marburg og herpes simplex ble undersøkt, og virusinfeksjon ble effektivt forhindret [...]"

De merker også at på grunn av visse egenskaper i den antivirale mekanismen - som for eksempel avhengighet av ikke-spesifikke interaksjoner - kan det forekomme uavhengig av viral mutasjon, og forhindre utvikling av resistens mot narkotika.

Laget løp også noen foreløpige sikkerhetstester på modifisert PEI og fant at etter 2 uker med testing i en dyremodell, viste det seg ingen toksiske effekter.

I mellomtiden, Medical-Diag.com Nylig lært at helsepersonell i USA konkluderer med at Zika-viruset forårsaker mikrocefalisering og andre alvorlige hjernesvikt hos babyer.

Our Miss Brooks: Another Day, Dress / Induction Notice / School TV / Hats for Mother's Day (Video Medisinsk Og Faglig 2022).

§ Problemer På Medisin: Sykdom